logo Sykehusinnkjøp

Invasive trykksett (intensivprodukter)

Avtalen gjelder fra 1. september 2023 til 31. august 2025. Den kan forlenges med 2 år om gangen opptil 2 ganger (totalt 2+2+2 år).

Avtalen omfatter kjøp av invasive trykksett som ligger i produktgruppen intensivprodukter.

Avtalen dekker følgende områder:

Delkontrakt 1
Invasive trykksett til voksne, inkludert tilleggsutstyr
Leverandør: Codan Norge AS
Avtalenummer: 25780101

Delkontrakt 2
Invasive trykksett til neontatale/pediatriske (0,5-20 kg) inkludert tilleggsutstyr
Leverandør: Edwards Lifesciences Nordic AB NUF
Avtalenummer: 25780102

Brukere på helseforetakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem opp mot vinnende leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem, Clockwork, eller ved å kontakte innkjøpsavdelingen. 

Leverandør forplikter seg til å tilby opplæring i bruk av produktene til alle sykehus i forbindelse med implementering av avtalen (etter behov og i samarbeid med) og i hele avtaleperioden ute hos kunden uten ekstra kostnader.  
 
Prisinformasjon for avtalen er tilgjengelig via portal.hstat.no. Tilgang til denne portalen er begrenset til ansatte ved helseforetakene. Innkjøpsseksjonen ved Helse Nord RHF delegerer tilgang, og kan kontaktes via epost avtaleforvaltning@helse-nord.no.   

Dette er en oversikt over endringer og driftsmeldinger for avtalen.

DD. MÅNED ÅÅÅÅ
[ENDRING GJORT/STATUSOPPDATERING]

DD. MÅNED ÅÅÅÅ
[ENDRING GJORT/STATUSOPPDATERING]

  Codan Norge AS
  Kontaktperson: Svenn Roger Tufteland
  Telefon: 92 23 63 51
  E-post: codan@codan.no

  Kontaktperson: Marius Helgesen (produktansvarlig)
  Telefon: 92 23 63 57
  E-post: codan@codan.no

  Edwards Lifesciences Nordic AB NUF
  Kontaktperson: Emil Olsson
  Telefon: +46 723 510 627 
  E-post: bids_tender_nordic@edwards.com

  Kontaktperson: Cecilia Trojel (produktansvarlig)
  Telefon: +45 4049 7090
  E-post: Cecilia_trojel@edwards.com

  Finnmarkssykehuset HF
  Kontaktperson: Trond Dagfinn Amundsen
  E-post: innkjop@finnmarkssykehuset.no

  Universitetssykehuset Nord-Norge HF
  Kontaktperson: Anders Karlberg
  E-post:  Innkjop-bestilling-UNN@unn.no

  Nordlandssykehuset HF
  Kontaktperson: Ola Ruus
  E-post: NLSH-Innkjop@nordlandssykehuset.no

  Helgelandssykehuset HF
  Kontaktperson: Karl Åsmund Nagelhus
  E-post: innkjop@helgelandssykehuset.no 

  Avtaleforvaltning divisjon nord

  avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no

  Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

  Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

  Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post
  avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.

  Merk at dersom du er bruker av et produkt/tjeneste på avtalen og har medisinske spørsmål, må du kontakte helsepersonell.

  Sist oppdatert 28.05.2024