logo

Kanylebøtter og risikoavfallsbeholdere

Avtalen består av to kontrakter med ulike avtaleperioder. Avtalen for kanylebøtter gjelder fra 05.05.23 til 05.06.25. Den kan forlenges med ett år om gangen opptil to ganger Avtalen for risikoavfallsbeholdere gjelder fra 01.08.23 til 01.08.25. Den kan forlenges med ett år om gangen opptil to ganger.

Avtalen omfatter kjøp av kanylebøtter og risikoavfallsbeholdere for alle helseforetak i Helse Nord.

Avtalen dekker følgende områder:

Delkontrakt 1: Kanylebøtter
Delkontrakt 2: Kanylebøtter med pasientbeskyttelse 
Leverandør: KvinTo AS - avtalenummer 23452101

Delkontrakt 3: Risikoavfallsbokser, plast 
Leverandør: Maske AS - avtalenummer 23452102

Delkontrakt 4: Risikoavfallsesker m/absorbent og sekk 
Blir avklart sept./okt. 2023 - vil tildeles avtalenummer 23452103

Avtalene som er inngått innenfor delområde og avtaleprodukter er en eneavtale med hver leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet. Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem opp mot hver enkelt leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte lokal innkjøpsavdeling. 

Dette er en oversikt over endringer og driftsmeldinger for avtalen.

DD. MÅNED ÅÅÅÅ
[ENDRING GJORT/STATUSOPPDATERING]

DD. MÅNED ÅÅÅÅ
[ENDRING GJORT/STATUSOPPDATERING]

KvinTo AS
Kontaktperson: Frode Henriksen 
Telefon: 907 96 448
E-post: frode@kvinto.no  

Maske AS
Kontaktperson: Geir Jonassen (Vil endres før avtalestart)
Telefon: 940 99 839
E-post: geir.jonassen@maske.no  

 

Finnmarkssykehuset HF
Kontaktperson: Trond Dagfinn Amundsen
E-post:innkjop@finnmarkssykehuset.no

Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson: Anders Karlberg
E-post:  Innkjop-bestilling-UNN@unn.no

Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson: Ola Ruus
E-post: NLSH-Innkjop@nordlandssykehuset.no

Helgelandssykehuset HF
Kontaktperson: Karl Åsmund Nagelhus
E-post: innkjop@helgelandssykehuset.no 

Avtaleforvaltning divisjon nord

avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no

Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post
avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.

Sist oppdatert 28.06.2023