logo Sykehusinnkjøp

Laboratorie forbruksvarer

Avtalen gjelder fra 15. juni 2023 til 14. juni 2025. Den kan forlenges med ett år om gangen opptil to ganger.

Avtalen omfatter kjøp av laboratorie forbruksvarer, og er en fornyelse av tidligere avtaler for alle foretakene i Helse Nord.Samtlige foretak tiltrer avtalen ved avtalestart. 

For delkontrakter der det er flere leverandører, er tildelingen gjort per varelinje.

Avtalen dekker følgende områder:

Delkontrakt 1
1a. Objektglass - Avlyst, jf. avlysningsbrev datert 24.02.2023
1b. Dekkglass - Fisher Scientific AS
1c. Forsendelsesesker til objektglass - VWR International AS

Delkontrakt 2
2a. Reagensrør - Fisher Scientific AS
2b. Pipetter, mikrokapillær - VWR International AS

Delkontrakt 3 Boks og container til preparat, plast
Delkontrakt 3.1 – 3.12 - Heger AS
Delkontrakt 3.13 - Sarstedt AS

Delkontrakt 4
4a. Benkepapir - VWR International AS
4b. Benkepapir, Versi-Dry - Fisher Scientific AS

Delkontrakt 5
5a. Universale pipettespisser uten filter - VWR International AS
5b. Sterile pipetterspisser med filter - Fisher Scientific AS
5c. Dispenser tips, Combitips® Advanced, PCR-clean -VWR International AS
5d. Eppendorf ep T.P.S Dualfilte - VWR International AS
5e. ART spisser, sterile med filter - Fisher Scientific AS

Delkontrakt 6
6a. Analysekopp med kork - Sarstedt AS
6b. Reagensrør med tilhørende korker
6.3 Rør, PP, 25 ml, m/etikett og skrukork, konisk bunn m/ståkappe, 90x25mm, til WASP - Sarstedt AS
6.4 Rør, PP, m/skrulokk, 125ml, 53x78mm - Sarstedt AS
6.5 Rør, PP, 3,5ml, rund bunn, ø12mm, L55mm - Sarstedt AS
6.6 Rør, PS, 4ml, rund bunn, ø12mm, L55mm - Sarstedt AS
6.7 Rør, PP, 4,5ml, spiss bunn, ø12mm, L75mm - Sarstedt AS
6.8 Rør, PS, 5ml, rund bunn, ø12mm, L55mm - Utgår
6.9 Rør, PS, 7ml, rund bunn, ø14mm, L80mm - Utgår
6.10 Rør, PP, 7ml, rund bunn, ø13, L82mm, m/påskrudd skrukork - Sarstedt AS
6.11 Rør, PS, 12ml, spiss bunn, ø17mm, L110, gradert - Sarstedt AS
6.12 Rør, PS, 11ml, spiss bunn, ø16mm, L110mm, /skrukork, strålesterilisert - VWR International AS
6.13 Rør, PS, 5ml, steril, ø12mm, m/snaplokk, til flow-cytometri - VWR International AS
6.14 Rør, PS, 14ml, steril, ø17mm, m/snaplokk, til flow-cytometri - VWR International AS
6.15 Kork, nøytral, LD-PE, skirted push cap, til rør ø13mm - Sarstedt AS
6.16 Kork, nøytral, LD-PE, push cap, til rør ø11,5-12mm - Utgår
6.17 Kork til rør, 7ml, ø14mm - VWR International AS
6.18 Kork til rør, 12ml, ø17mm - VWR International AS
6.19 Kork, klar, til analyse, ø12mm - Mabsemballasje AS
6.20 Kork, nøytral, LD-PE, for rør ø15.5-17mm - VWR International AS
6.21 Kork, nøytral, LD-PE, for rør ø24.8mm - Sarstedt AS
6.22 Kork, lamell, til rør ø11-13mm - Med-Kjemi AS
6.23 Kork, lamell, hvit, recap, for rør ø11-13mm - Med-Kjemi AS
6.24 Rør, PP, 1.4 ml, rund bunn ca. 8,8x45mm - Mabsemballasje AS
6.25 Hette til rør, 8 rad, til ref. nr. 6.24 -Mabsemballasje AS
6c. Fæcesrør med kork - Med-kjemi AS
6d.  Kryorør og kryobokser - Avlyst, jf. avlysningsbrev datert 24.02.2023
6e.  Pre-merkede kryorør og kryobokser til biobank - Fisher Scientific AS
6f. Sentrifugerør/mikrorør - Avlyst, jf. avlysningsbrev datert 24.02.2023
6g. Kulturrør - Sarstedt AS

Delkontrakt 7
7a. Mikrotiterplater (ELUAT-plater)
7.1 Mikrotiterplate, PP, klar, 96U, 450 µl - Fisher Scientific AS
7.2 Lokk til mikrotiterplater, 96U, ref. nr. 7.1 - Fisher Scientific AS
7.3 Mikrotiterplate, PP, 96U, riplate u/barkode, 2ml - Utgår
7.4 Mikrotiterplate, PP, 96U, 0,8ml - Fisher Scientific AS
7.5 PCR-plate, Fast 96U, 0.1ml, m/barcode, (á 10 stk) - Sarstedt AS
7.6 PCR-plate, Hard-Shell, 96U, hvit, (à 50 stk) -Sarstedt AS
7b. Celledyrkningsflaske - Sarstedt AS
7c. Petriskåler - Heger AS
7d. Serologiske målepipetter, engangs - Sarstedt AS
7e. Pasteurpipetter/ Transferpipetter - VWR International AS
7f. Podeøser - Sarstedt AS 
7g. Veieskip - Fisher Scientific AS
7h. Sprøyte til Socorex Stepper -Fisher Scientific AS

Delkontrakt 8
8a. Vakuumrør - Med-kjemi AS
8b. Rør, beger og urindunker - Med-kjemi AS
8c. Rør til aspirasjon av urin - Sarstedt AS
8d. Annet  - Sarstedt AS

Delkontrakt 9
9a. Filterpapir - Fisher Scientific AS
9b. Linsepapir - Fisher Scientific AS
9c. Transporthylse for prøverør - Heger AS
9d. Papir absorbent til transporthylser - Heger AS
9e. Vacuette transportboks/termobag - Med-kjemi AS
9f. Digitalt termometer og digital timer - Fisher Scientific AS
9g. Forseglingsfilm - Fisher Scientific AS
9h. Immersjonsolje for mikroskopi - VWR International AS

Delkontrakt 10
10a. Mikrotomknivblad - Histolab Products AB
10b: Makroknivblad - Histolab Products AB

Avtalene som er inngått innenfor delområde, avtaleprodukter og varelinje er en eneavtale med hver leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet. Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem opp mot hver enkelt leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte lokal innkjøpsavdeling.

  Fisher Scientific AS 
  Avtalenummer: 25545101
  Kontaktperson: Aron Einarsen 
  Telefon:  +47 922 03 002 
  epost: aron.einarsen@thermofisher.com 

  Heger AS 
  Avtalenummer: 25545102
  Kontaktperson: Tom Mårtensson 
  Telefon:
  Epost:post@heger.no 

  HISTOLAB PRODUCTS AS
  Avtalenummer: 25545103
  Kontaktperson: Ann-Cathrin Lithell 
  Telefon: +47 901 460 84  
  Epost : Ann.cathrin.lithell@histolab.no 

  Med-Kjemi AS 
  Avtalenummer: 25545104
  Kontaktperson: Bjørn Ludvigsen 
  Telefon: +47 900 38 155 
  Epost: Bjorn.ludvigsen@med-kjemi.no  
   
  Sarstedt AS 
  Avtalenummer: 25545105
  Kontaktperson: Marte Tøften 
  Telefon:+ 47 922 11 099 
  Epost: Marte.toften@sarstedt.com

  Kontaktperson: Marlen Nerli 
  Telefon: +47 958 47 956
  Epost: marlen.nerli@sarstedt.com 
   
  VWR International AS 
  Avtalenummer: 25545106
  Kontaktperson: Magdalena Alfredsen 
  Telefon:+47 960 95 240 
  Epost: magdalena.alfredsen@avantorsciences.com 

  MabsEmballasje AS 
  Avtalenummer: 25545107
  Kontaktperson: Maj-Brith Paulsen 
  Telefon: +47 91776051 
  Epost: mabs@mabsprodukter.no 

  Finnmarkssykehuset HF:
  innkjop@finnmarkssykehuset.no
   
  Helgelandssykehuset HF:
  innkjop@helgelandssykehuset.no

  Nordlandssykehuset HF:
  innkjop@nlsh.no
   
  Universitetssykehuset Nord-Norge HF:
  Innkjop-bestilling-UNN@unn.no

  Avtaleforvaltning divisjon nord

  avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no

  Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

  Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

  Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Dette er en oversikt over endringer og driftsmeldinger for avtalen.

  DD. MÅNED ÅÅÅÅ
  [ENDRING GJORT/STATUSOPPDATERING]

  DD. MÅNED ÅÅÅÅ
  [ENDRING GJORT/STATUSOPPDATERING]

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post
  avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.

  Merk at dersom du er bruker av et produkt/tjeneste på avtalen og har medisinske spørsmål, må du kontakte helsepersonell.

  Sist oppdatert 28.05.2024