logo Sykehusinnkjøp

PNA glukosemåling til Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Avtalen gjelder fra 1. november 2023 til 31. oktober 2025. Den kan forlenges med ett år om gangen opptil to ganger.

Avtalen omfatter kjøp av PNA glukoseinstrumenter med utstyrsavhengig forbruksmateriell.

Avtalen dekker følgende områder:

PNA Glukoseinstrument med forbruksmateriell.
Leverandør:Roche Diagnostics Norge AS
Avtalenummer: 35840201

Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem opp mot hver enkelt leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte lokal innkjøpsavdeling.

  Roche Diagnostics Norge AS
  Kontaktperson: Thor Hæstad
  E-post: oslo.firmapost@roche.com

  Universitetssykehuset Nord-Norge HF
  Innkjøpsavdelingen
  E-post:Innkjop-bestilling-UNN@unn.no

  Avtaleforvaltning divisjon nord

  avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no

  Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

  Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

  Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post
  avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.

  Merk at dersom du er bruker av et produkt/tjeneste på avtalen og har medisinske spørsmål, må du kontakte helsepersonell.

  Sist oppdatert 28.05.2024