logo Sykehusinnkjøp

Suturmaskiner

Avtalen gjelder fra 1. oktober 2023 til 30. september 2025. Den kan forlenges med ett år om gangen opptil to ganger.

Rammeavtalen gjelder for Finnmarkssykehuset HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF. Det er første gang det er inngått regional rammeavtale for området i Helse Nord.

Noen av delkontraktene er parallelle rammeavtaler med tildeling til to leverandører slik angitt under "Innhold på avtalen". Leverandørene har blitt rangert etter plassering i konkurransen, hvor den høyest rangerte leverandør er å anse som hovedleverandør. 

Avtalen dekker følgende områder:

Delkontakt nr og navn Leverandør
1. Suturmaskiner, åpen lineær ikke-skjærende

1.       Medtronic Norge AS

2.       Kebomed AS

2. Suturmaskiner, åpen lineær skjærende

1.       Medtronic Norge AS

2.       Kebomed AS

3. Suturmaskin, vinklet/buet, skjærende, manuell Ortomedic AS
4. Suturmaskiner, sirkulær, manuell

1.       Ortomedic AS

2.       Medtronic Norge AS

5. Suturmaskin, sirkulær, motorisert/batteridrevet Ortomedic AS
6. Laparoskopiske suturmaskiner, lineær, manuell

1.       Medtronic Norge AS

2.       Kebomed AS

7. Laparoskopiske suturmaskiner, lineær, motorisert/batteridrevet Medtronic Norge AS

Leverandør forplikter seg til å tilby opplæring i bruk av produktene til alle sykehus i forbindelse med implementering av avtalen (etter behov og i samarbeid med) og i hele avtaleperioden ute hos kunden uten ekstra kostnader. 

Bestilling:
Helseforetakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem opp mot vinnende leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte innkjøpsavdelingen.

Ledetid:
Det skal være mulig for levering 1-2 ganger pr. uke eller senest en uke etter bestilling.

Parallelle rammeavtaler:
Rammeavtaler med tre leverandører. Noen av delkontraktene er parallelle rammeavtaler med tildeling til to leverandører slik angitt under delkontrakter. 

Leverandørene har blitt rangert etter plassering i konkurransen, hvor den høyest rangerte leverandør er å anse som hovedleverandør. 

Omsetningen fordeles etter en prioritering hvor hovedleverandør benyttes først osv. Dette betyr at fordeling av kjøp (avrop) som hovedregel skal skje med den leverandør som er rangert som den høyeste. Leverandør 2 må i utgangspunktet påregne et lavt omfang. 

Unntak:
Unntak fra dette kan gjøres i følgende tilfeller, og da hos den høyest rangerte tilbyderen hvor unntaket ikke kommer til anvendelse: 

•    Særskilte medisinskfaglige vurderinger fra behandlende lege som tilsier at produkt fra lavere rangert leverandør er bedre egnet for den aktuelle prosedyre/indikasjon/pasient. 

•    Overfor rangerte leverandør ikke kan levere produktet(ene) eller levere innen avtalefestet tid. Med levere produktene menes også dersom leverandør ikke tilbyr den aktuelle størrelsen etterspurt, og leverandører rangert under tilbyr disse. 

•    Ved studier og utprøving av produkter, begrenset oppad til 20% årlig volum. Dette kan omfatte produkter med lavere rangering eller produkter som ikke er omfattet av rammeavtalen. 

Unntaket besluttes av det ansvarlige fagpersonale på avdeling hvor produktet anvendes. 

  Leverandør: Medtronic Norge AS
  Avtalenummer: 24836101
  Kontaktperson: Per-Arne Aagaard
  Telefon: 458 63 590
  Epost: per-arne.aagard@medtronic.com

  Leverandør: Kebomed AS
  Avtalenummer: 24836102
  Kontaktperson: Christer Bergene
  Telefon: 90687372
  Epost: chbe@kebomed.no

  Leverandør: Ortomedic AS
  Avtalenummer: 24836103
  Kontaktperson:Tom Andre Vespestad
  Telefon: 45959869
  Epost: tom.andre.vespestad@ortomedic.no   

  Finnmarkssykehuset HF
  Kontaktperson: Trond Dagfinn Amundsen
  E-post: innkjop@finnmarkssykehuset.no

  Universitetssykehuset Nord-Norge HF
  Kontaktperson: Anders Karlberg
  E-post:  Innkjop-bestilling-UNN@unn.no

  Nordlandssykehuset HF
  Kontaktperson: Ola Ruus
  E-post: NLSH-Innkjop@nordlandssykehuset.no

  Helgelandssykehuset HF
  Kontaktperson: Karl Åsmund Nagelhus
  E-post: innkjop@helgelandssykehuset.no 

  Avtaleforvaltning divisjon nord

  avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no

  Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

  Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

  Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post
  avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.

  Merk at dersom du er bruker av et produkt/tjeneste på avtalen og har medisinske spørsmål, må du kontakte helsepersonell.

  Sist oppdatert 28.05.2024