logo Sykehusinnkjøp

Urologiske produkter

Avtalen gjelder fra 1. mai 2023 til 30. april 2025. Den kan forlenges med ett år om gangen opptil to ganger.

Rammeavtalen omfatter kjøp av urologiske produkter for helseforetakene i Helse Nord. Det er første gang det er inngått regional rammeavtale for området i Helse Nord. 

Delkontrakt 1 Urologiske JJ-stenter - Boston Scientific AS

Delkontrakt 2 Urologiske J-stenter (diversjonsstenter) - Boston Scientific AS

Delkontrakt 3 Stenfangere til urologi - Olympus Norge AS

Delkontrakt 4 Aksesshylser for ureter - Olympus Norge AS

Delkontrakt 5 Blokkeballonger for ureter - Olympus Norge AS

Delkontrakt 6 Okkulasjonsballonger for PCN - Boston Scientific AS

Delkontrakt 7 Blokkeballonger for PCN - Olympus Norge AS

Delkontrakt 8 Guidewire til urologi - Boston Scientific AS

Delkontrakt 9 Biopsistenger for ureterorenoskopi, engangs - Boston Scientific AS

Delkontrakt 10 Suprapubiske kateter - B. Braun Medical AS

Delkontrakt 11 Ureterkateter - Boston Scientific AS

Bestilling:
Rammeavtale inngått med en leverandør pr. delkontrakt. Bestillinger gjennomføres gjennom helseforetakenes bestillings- og logistikksystem, Clockwork, opp mot vinnende leverandør iht. helseforetakenes ordinære avropsbestemmelser. Avdelingene i foretakene finner produktene via Clockwork eller ved å kontakte lokal innkjøpsavdeling.

Levering:
Det skal være mulig for levering 1-2 ganger pr. uke eller senest en uke etter bestilling.

 

Dette er en oversikt over endringer og driftsmeldinger for avtalen.

DD. MÅNED ÅÅÅÅ
[ENDRING GJORT/STATUSOPPDATERING]

DD. MÅNED ÅÅÅÅ
[ENDRING GJORT/STATUSOPPDATERING]

  Boston Scientific Nordic AB 
  Avtalenummer 24734101
  Kontaktperson: Gitte Hove​
  Telefon: +46 733 76 80 39​​
  E-post: tendernordic@bsci.com

  Kontaktperson: Ted Kristensen
  Telefon: 99 63 00 30
  E-post: tedkevin.kristensen@bsci.com
   
   
  Olympus AS
  Avtalenummer 24734102
  Kontaktperson: Andreas Berg Jensen
  ​Telefon: 469 50 530
  E-post: andreas.jensen@olympus.com

  Kontaktperson: Thomas Berthelsen
  ​Telefon:90 69 06 30
  E-post: thomas.berthelsen@olympus.com
   
  B. Braun Medical AS
  Avtalenummer 24734103
  E-post: avtaleforvaltning.no@bbraun.no
  Kontaktperson: Erlend Lie
  Telefon: 92 83 45 91
  E-post:erlend.lie@bbraun.com 

  Universitetssykehuset Nord-Norge HF
  Kontaktperson: Eva Johnsen
   
  Nordlandssykehuset HF
  Kontaktperson: Ola Ruus
   
  Finnmarkssykehuset HF
  Kontaktperson: Trond Amundsen
   
  Kontaktperson: Øyvind Grongstad
  E-post: oyvin.grongstad@finnmarkssykehuset.no​
   
  Helgelandssykehuset HF
  Kontaktperson: Karl Åsmund Nagelhus

  Avtaleforvaltning divisjon nord

  avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no

  Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

  Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

  Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post
  avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.

  Merk at dersom du er bruker av et produkt/tjeneste på avtalen og har medisinske spørsmål, må du kontakte helsepersonell.

  Sist oppdatert 28.05.2024