logo Sykehusinnkjøp

Ambulansebåttjeneste i Vest-Finnmark

Avtalen gjelder fra 30. oktober 2020 til 30. oktober 2028, med mulighet for prolongering i inntil 2 år.

Avtalen gjelder drift av ambulansebåttjeneste i Vest-Finnmark.

Ambulansebåttjenesten er en medisinsk tjeneste, som er integrert i den akuttmedisinske beredskap i Finnmarkssykehuset.

Loppa Legeskyssbåter AS

Kontaktperson Mats Martinsen
Telefon: 78 45 88 00
E-post:
mats@loppalegeskyss.no

​​Finnmarkssykehuset HF
Kontaktperson: Trond Ivar Carlson, ​klinikksjef prehospitale tjenester

Driftsavtale fås ved henvendelse til Sykehusinnkjøp HF v/ avtaleforvaltning divisjon nord
avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no​

Fartøyet skal rekvireres via AMK - Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral. AMK disponerer, prioriterer og koordinerer tilgjengelige ambulanseressurser. Ved større ulykker eller katastrofer kan båten bli disponert av Hovedredningssentralen for Nord-Norge (HRS) eller av politi og lokal redningssentral (LRS). I slike tilfeller betraktes disse oppdragene som en del av den ordinære oppdragsmengden.

For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon. 
Logg inn (innkjøpsportalen)

Om du ikke er bruker på innkjøpsportalen og har spørsmål om prislister eller statistikk, så kan du få dette ved å ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under. 
Logg inn (leverandørstatistikk)


Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Har du spørsmål om bruk av avtalen, anmodning om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send epost til avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.

Sist oppdatert 08.08.2022