logo Sykehusinnkjøp

Anestesirekvisita

Avtalen består av flere kontrakter med ulike avtaleperioder. Delkontrakt 1-22: Avtalen gjelder fra 10.02.2021 og er forlenget til 10.02.2025. Delkontrakt 0.1 og 0.2: Avtalen gjelder fra 20.09.2021 og er forlenget til 20.09.2024, med mulighet for forlengelse i ett år til.

På vegne av Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Nordlandssykehuset HF, Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF har Sykehusinnkjøp HF fasilitert avtale på levering av anestesirekvisita.​

B Braun Medical AS 
Avtalenummer: 23171101 og 23171114
Kontaktperson: Jan Stian Haugen / Erlend Lie
Telefon: 97 14 58 60​
E-post: Jan.Stian.Haugen@bbraun.com​ / erlend.lie@bbraun.com

Jacomedic AS
Avtalenummer: 23171102
Kontaktperson: Lars Erik Stensvehagen
Telefon: 977 23 950
E-post: lars.erik.stensvehagen@jacomedic.no

Ambu AS
Avtalenummer: 23171103
Kontaktperson: Tonje Vegard
Telefon: 46 42 01 18
E-postadresse: tveg@ambu.com

Timik AS
Avtalenummer: 23171105
Kontaktperson: Stine Amdal
Telefon:  92 43 84 08
E-post: stine.amdal@timik.no

Ana2mi AS
Avtalenummer: 23171106
Kontaktperson: Kari Nilsen
Telefon: 33 04 80 90/ 91 32 07 04
E-post: kari@ana2mi.no

Dräger Norge AS
Avtalenummer: 23171108
Kontaktperson: David Borge Larsen
Telefon: 92 84 55 03
E-postadresse: david.borgelarsen@draeger.com

Mediplast AS
Avtalenummer: 23171109
Kontaktperson: Marit Vee Akselsen
Telefon: + 47 91 16 18 46
E-postadresse: Marit.vee.akselsen@mediplast.com

Kontaktperson: Julie Sofi Westerberg
Telefon: 41 21 29 39
E-postadresse: julie.sofi.westerberg@mediplast.com

OneMed AS
Avtalenummer: 23171107 (overdratt fra Abbott) og 23171110
Kontaktperson: Trond Ole Molden
Telefon: 45 20 59 80
E-post: trond.ole.molden@onemed.com

Normedin AS
Avtalenummer: 23171111
Kontaktperson: Lars Petter Rabstad
Telefon: 90 86 51 70
E-post: post@normedin.no

Medtronic Norge AS
Avtalenummer: 23171112
Kontaktperson: Elin Olsen
Telefon: + 45 277 97 627
E-post: avtaler@medtronic.com

Mediq AS
Avtalenummer: 23171113
Kontaktperson: Wenche Fagerlid
Telefon: 97778817
E-postadresse: Wenche.fagerlid@mediq.com

GM Medical AS
Avtalenummer: 23171115
Kontaktperson: Henrik Nielsen
Telefon: 46 54 55 60
E-post: hn@gm-medical.com

Intersurgical AS
Avtalenummer: 23171117
Kontaktperson: Morten Øvsteng
Telefon: 41 56 20 63
E-post: morten.ovsteng@intersurgical.no

Delkontrakt/ produktgruppe/ leverandør
Delkontrakt Leverandør
​0.1 Spinalnåler​​ ​B Braun Medical AS
​0.2 Nåler for nerveblokade ​GM Medical AS
1 Epiduralsett B Braun Medical AS
2 Tuber I Jacomedic AS
3 Tuber II Ambu AS
4 Tuber III ConvaTec Norway AS
5 Filter anestesi Timik AS
6 Laryngoscop, engangs Ana2mi AS
7 Larynxmaske, engangs Ambu AS
8 Larynxmaske, gelbasert m/drenasjeløp Intersurgical AB
9 Masker Anestesi Jacomedic AS
10 Nasopharyngealtuber Abbott Rapid Diagnostics AS
11 Sirkelsystem Timik AS
12 Slange korrugert Dräger Norge AS
13 Svelgtuber Mediplast AS
14 Ventilasjonsbager Mediplast AS
15 Intubasjon I Timik AS
16 Intubasjon II ConvaTec AS - Avsluttet 31.12.22
17 Gastro-/duodenalsonder Cardinal Health Norway AS
18 Magesonder Normedin AS
19 EKG Elektroder Ambu AS
20 Foleykateter Medtronic Norge AS
21 Stetoskop Mediq AS
22 Temperatursensor Abbott Rapid Diagnostics AS

Finnmarkssykehuset HF
Kontaktperson: Trond Dagfinn Amundsen

Kontaktperson: Øyvin Grongstad

Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson: Anders Karlberg
E-post: anders.karlberg@unn.no

Nordlandssykehuset HF

Kontaktperson: Ola Ruus
E-post: ola.ruus@nordlandssykehuset.no

Helgelandssykehuset HF 

Kontaktperson: Karl Åsmund Nagelhus
E-post: Karl.Asmund.Nagelhus@helgelandssykehuset.no​

Avtalene som er inngått innenfor hvert delområde er en eneavtale med hver leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet. Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem (Clockwork) mot hver enkelt leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte Innkjøpsavdelingen.

De avtalene som er inngått tillater utprøving, testing, studier og tilsvarende medisinsk forskningsrelatert virksomhet, med tanke på å finne fram til nyvinninger og innovasjoner som kan bidra til økt kvalitet, forbedret nytte for pasient, lavere kostnader e.l. Det tillates å anskaffe inntil 15% av volum utenfor avtale (og eventuelt også med andre leverandører) for slik virksomhet. For å kunne gjøre dette må det imidlertid først meldes inn som en endring til avtale til Sykehusinnkjøps avtaleforvalter.

Levering direkte til sykehusene skal skje innen maksimum 5 virkedager fra bestilling er mottatt (bestillingsdag=0).

For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon. 
Logg inn (innkjøpsportalen)

Om du ikke er bruker på innkjøpsportalen og har spørsmål om prislister eller statistikk, så kan du få dette ved å ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under. 
Logg inn (leverandørstatistikk)


Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Har du spørsmål om bruk av avtalen, anmodning om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send epost til avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.


 
Sist oppdatert 28.05.2024