logo Sykehusinnkjøp

Bekledning, engangs; munnbind, operasjonsfrakker, avdelingsbekledning og operasjonshjelmer

Avtalen gjelder fra 1. juni 2020 og er prolongert til 31. mai 2024. Ny anskaffelse er igangsatt, og ny avtale vil tre i kraft ved utløp av inneværende avtale.

Avtalen gjelder for operasjonsfrakker, bekledning, hodebekledning og operasjonshjelmer. 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset har tiltrådt avtale fra avtalens start. Finnmarkssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF tiltrådte avtalen 1. mars 2021.

Avtalen inneholder også nødvendig opplæring i bruk av produktene. Innhold og omfang av opplæringen skal være organisert på en slik måte at trygg og sikker bruk av produktene ivaretas.

 

3M Norge AS
Kontaktperson: Torstein Hegland
Telefon: 90 77 17 43
epost: thegland@mmm.com

Mediplast AS
Kontaktperson: Marit Vee Akselsen
Telefon: 32 88 11 00
epost: marit.veeakselsen@mediplast.com

Mølnlycke AS
Kontaktperson: Per Simonsen
Telefon: 22 70 63 70
epost: per.simonsen@molnlycke.com

OneMed AS
Kontaktperson: Trond Ole Molden
Telefon: 45 20 59 80
epost: trond.ole.molden@onemed.com

Stryker Norge NUF
Kontaktperson: Pontus Steen
Telefon: +46 70 992 81 28
epost: pontus.steen@stryker.com

Avtalen gjelder for følgende produktgrupper:

  • Avdelingsbekledning
  • Hodebekledning 
  • Munnbind
  • Operasjonsfrakker
  • Renluftsbekledning
  • Pasientskjorte 
  • Varmejakke
  • Armtrekk/armbeskytter
  • Operasjonshjelmer


Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson: Anders Karlberg


Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson: Ola Ruus
epost: ola.ruus@nordlandssykehuset.no

Finnmarkssykehuset HF

Kontaktperson: Trond Amundsen
epost: trond.dagfinn.amundsen@finnmarkssykehuset.no

Helgelandssykehuset HF

Kontaktperson: Trygve Aasvik
epost: Trygve.Aasvik@helgelandssykehuset.no

Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem (Clockwork) opp mot hver enkelt leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte Innkjøpsavdelingen.

For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon. 
Logg inn (innkjøpsportalen)

Om du ikke er bruker på innkjøpsportalen og har spørsmål om prislister eller statistikk, så kan du få dette ved å ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under. 
Logg inn (leverandørstatistikk)

Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Har du spørsmål om bruk av avtalen, anmodning om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send epost til avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.


Sist oppdatert 28.12.2023