logo Sykehusinnkjøp

Blodprøvetakingsutstyr

Avtalen gjelder fra 30.juni 2023 til 29.juni 2025. Den kan forlenges med ett år om gangen opptil to ganger.

Avtalen gjelder fornying av tidligere avtaler for blodprøvetakingsutstyr i Helse Nord og Helse Midt. Samtlige foretak er avtalepart og tiltrer avtalen ved avtalestart.

Avtalen dekker følgende områder:

Delkonkurranse Leverandør
1. Lansetter Sarstedt AS
2. Prøverør, kapillær Med-Kjemi AS
3. Rør, veneprøver Med-Kjemi AS
4. Kanyler, veneprøver  BD Norway AS
5. Spesialrør Sarstedt AS, Med-Kjemi AS, BD Norway
6. Stasebånd, engangs og flergangs Sarstedt AS (engangs)
Ecomed Helseprodukter AS (flergangs)

Avtalene som er inngått innenfor delområde og avtaleprodukter er en eneavtale med hver leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet. Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem (Clockwork) opp mot hver enkelt leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte lokal innkjøpsavdeling.

   
  Becton Dickinson AS (BD)
  Avtalenummer 25546101
  Kontaktperson: Maria Akselsen
  Telefon: 468 19 876
  E-post: maria.akselsen@bd.com
   
  Med-Kjemi AS
  Avtalenummer: 25546102
  Kontaktperson: Bjørn Ludvigsen
  Telefon: 900 38 155
  E-post: Bjorn.ludvigsen@med-kjemi.no
   
  Sarstedt AS
  Avtalenummer: 25546103
  Kontaktperson: Marlèn Aurora Nerli                         
  Telefon: 958 47 956
  E-post: marlen.nerli@sarstedt.com
   
  Ecomed Helseprodukter AS
  Avtalenummer: 25546104
  Kontaktperson: Hanne Greibrokk
  Telefon: 473 31 153
  Epost: Hanne.greibrokk@ecomed.no
  Finnmarkssykehuset HF:
  Kontaktperson: Trond Amundsen
   
  Kontaktperson: Øyvin Grongstad
  Universitetssykehuset Nord-Norge HF:
  Kontaktperson: Maximilian Sani
  Epost: maximilian.sani@unn.no
   
  Nordlandssykehuset HF:
  Kontaktperson: Ola Ruus
   
  Helgelandssykehuset HF:
  K​ontaktperson: Trond Nilsen

  For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

  Om du ikke er bruker på innkjøpsportalen og har spørsmål om prislister eller statistikk, så kan du få dette ved å ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.


  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under.

  Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? 
  Send e-post til avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.

  Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik.dn@sykehusinnkjop.no.  Sist oppdatert 28.05.2024