Hopp til innhold
logo

Bruddmateriell - regional

Avtalen gjelder fra 15. januar 2023 til 14. januar 2025, med mulighet for forlengelse i inntil fire år, to år om gangen. Delkontrakt 25 "Margnagler til fibula" har mulighet for forlengelse i inntil fem år, ett år om gangen.

Avtalen gjelder kjøp av produkter og utstyr/instrumentarium til bruddmateriell til Finnmarkssykehuset HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF. Rammeavtalen overtar for tidligere regionale rammeavtale for «Osteosyntesemateriell».
 
Leverandør er forpliktet til å tilby opplæring i bruk av produktene i avtaleperioden uten ekstra kostnader. Det kreves full brukeropplæring av leger, sykepleiere og evt. andre ved aktuelle brukerstedene (sterilforsyningen). Opplæringen skal skje på brukerstedene ved igangsetting av avtale samt skal repeteres ved behov.
 
Det skal tilbys fagkurs for operasjonssykepleiere og ortopeder relatert til tilbydde produkter.
 
Det er mulighet for inngåelse av konsignasjonslager for ønskede produkter. Konsignasjonslager vil være klart fra avtalestart. Dersom bruker/HF-et ser behov for å endre på produkter/områder i konsignasjonslager er det lagt inn som en mulighet i avtaleperioden. Det finnes utfyllende krav til konsignasjonslager i Vedlegg 2 – Kravspesifikasjon og i avtale om konsignasjonslager. Ta kontakt med kontaktperson i Sykehusinnkjøp HF for tilgang til kravene. 
 
Det er avtalt gjenkjøpsklausul og returrett. Eventuelle behov for returer avklares i dialog mellom Kunden og Leverandør.

 
Prisinformasjon for avtalen er tilgjengelig via https://portal.hstat.no. Tilgang til denne portalen er begrenset til enkelte ansatte ved helseforetakene, se kontaktperson i ditt foretak under fane nedenfor. 

Arthrex - Avtalenummer 24453201
Kontaktperson: Rolf-Petter Thorstensen
Telefon: 951 64 379
E-post: rolf-petter.thorstensen@arthrex.no

Mortek - Avtalenummer 24453202
Kontaktperson: Anders Teilstad
Telefon: 971 96 011
E-post: at@mortek.no

Ortomedic - Avtalenummer 24453203
Kontaktperson: Jarle Torp
Telefon: 909 44 874
E-post: jarle.torp@ortomedic.no

Kebomed - Avtalenummer 24453204
Kontaktperson: Åge Grasmo – produktsjef Ortopedi
Telefon: 990 95 969
E-post: aggr@kebomed.no​

Stryker - Avtalenummer 24453205
Kontaktperson: Brynjulv Svenøy
Telefon: 414 87 059 
E-post: brynjulv.svenoy@stryker.com

Zimmer - Avtalenummer 24453206
Kontaktperson: Barbara Marshall
Telefon: 959 82 636
E-post: barbara.marshall@zimmerbiomet.com 

Swemac - Avtalenummer 24453207
Kontaktperson: Farhana Solaiman Hermansson ​
Telefon: +46 708 151660​
E-post: Farhana.s.hermansson@swemac.com​ 

​Delkontrakt nr.
​Delkontrakt navn
​Leverandør
​1
​Fiksasjonssystem for Lårhalsbrudd ​Ortomedic 
​2
​Platefiksasjonssystem etter Glideprinsipp for brudd i Øvre Femurende​
​Ortomedic 
​3
​Margnagler til humerus
​Ortomedic 
​4
​Margnagler til lange rørknokler (tibia og femur inkludert proksimal femur)​Stryker
​5
​Tibia talar calcanius nagle til ankelbrudd og pilonfrakturer
​Stryker
​6
​Fleksible Nagler​​Ortomedic 
​7
​Hodeløse Kanylerte Skruer
​​Ortomedic 
​8
​Kanylerte skruer med hode
​Arthrex
​9
​Plate og skruesystem for Distal Radius
​Kebomed
​10

​Plate og skruesystem for Clavicula​
​Arthrex
​11

​Plate og skruesystem for Proksimal Humerus
​Zimmer
​12

​Plate og skruesystem for Fot
​Arthrex

13
​Plate og skruesystem for Albue (Distal Humerus og Proksimal Underarm)
​Ortomedic
​14

​Plate og skruesystemer for distal tibia og ankel
​Arthrex
​15

​Plate og skruesystemer for proksimal tibia
​Ortomedic

16
​Plate og skruesystem for Periprotese​Zimmer
​17

​Plate og skruesystem for Minifragmenter
​Stryker
​18

​Plate og skruesystemer øvrig: ikke anatomiske plater; små- og standardfragment​Ortomedic
​19

​Plate og skruesystemer for distal femur​Ortomedic

20
​Fleksibel syndesmosefiksasjon
​Arthrex

21
​Pinner (eksempelvis Kirschner pinner)​Ortomedic

22
​Engangs prosedyrekit for distal radius
​Ortomedic
​23

​Kramper
​Mortek
​24

​Ekstern fiksasjon (ikke ringfiksatør)​Stryker
​25

​Margnagler til fibula
​Swermac

26
​Plater til phalanger og metacarper
​Kebomed
​27
Plater til håndleddsartrodeser
​Stryker
​​28
​Forkortning av ulna​Kebomed

Finnmarkssykehuset HF
Kontaktperson: Trond Dagfinn Amundsen

Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson: Anders Karlberg

Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson: Ola Ruus

Helgelandssykehuset HF 
Kontaktperson: Karl Åsmund Nagelhus

Rammeavtale inngått med en leverandør pr. delkontrakt. HF-ene gjør bestillinger via eget bestillingssystem opp mot vinnende leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte innkjøpsavdelingen.

Leveringstid på avtaleprodukter skal være innen 48 timer. Leveringstid på hasteleveranser skal være innen 24 timer.

Leverandør må stille med erstatningsutstyr i forbindelse med slitasje av utplassert instrumentarium. Erstatningsutstyr leveres innen 48 timer. Erstatningsutstyr i forbindelse med brekkasje og slitasje av utplasserte instrumenter skal leveres innen 72 timer.

For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon. 
Logg inn (innkjøpsportalen)

Om du ikke er bruker på innkjøpsportalen og har spørsmål om prislister eller statistikk, så kan du få dette ved å ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under. 
Logg inn (leverandørstatistikk)


Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Har du spørsmål om bruk av avtalen, anmodning om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send epost til avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.Sist oppdatert 09.02.2023
Fant du det du lette etter?