logo Sykehusinnkjøp

Diatermi forbruksmateriell

Avtalen gjelder fra 1. september 2020 til 31. august 2024.

På vegne av Finnmarkssykehuset HF, Helgelandssykehuset HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF har Sykehusinnkjøp HF inngått avtale på levering av utstyrsuavhengig forbruksmateriell til diatermi.

KCI MEDICAL AS
Avtalenummer: 23173101
Kontaktperson: Torstein Hegland
Telefon: 90 77 17 43
E-postadresse: thegland@mmm.com 

Endotech AS
Avtalenummer: 23173102
Kontaktperson: Dag Nord
Telefon: 23 30 49 20 
E-postadresse: dag@endotech.no  

Medero AS
Avtalenummer: 23173103
Kontaktperson: André Vasenden
Telefon: 45 22 76 71
E-postadresse: andre@medero.no 

Modul Nordic AS
Avtalenummer: 23173104
Kontaktperson: Lars Erik Stensvehagen
Telefon: 977 23950 
E-postadresse: lars.erik@modulnordic.no   

Olympus AS
Avtalenummer: 23173105
Kontaktperson: Andreas Berg Jensen
Telefon: 46 95 05 30
E-postadresse: andreas.jensen@olympus.com
 
 
 
 

Avtalen er delt opp i følgende syv delkontrakter:
 
Delkontrakt 1 - Monopolar diatermipenn, engangs og flergangs, med tilbehør
Leverandør: Medero AS
 
Delkontrakt 2 - Diatermiplater med splitt, med og uten premontert kabel
Leverandør: 3M Norge AS
 
Delkontrakt 3 - Diatermiplater med splitt, for barn/nyfødte/premature med premontert kabel
Leverandør: Olympus AS
 
Delkontrakt 4 - Diatermiplater med splitt til bruk på pasienter som kjøles ned, med og uten premontert kabel
Leverandør: Modul Nordic AS
 
Delkontrakt 5 - Bipolare pinsetter og kabler, flergangs
Leverandør: Endotech AS
 
Delkontrakt 6 - Bipolare pinsetter, engangs, med premontert kabel
Leverandør: Medero AS
 
Delkontrakt 7 - Diatermilaken og flergangskabel
Leverandør: Endotech AS

Brukere på helseforetakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem opp mot vinnende leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem, Clockwork, eller ved å kontakte innkjøpsavdelingen. 

Leverandør forplikter seg til å tilby opplæring i bruk av produktene til alle sykehus i forbindelse med implementering av avtalen (etter behov og i samarbeid med) og i hele avtaleperioden ute hos kunden uten ekstra kostnader.  
 
Prisinformasjon for avtalen er tilgjengelig via portal.hstat.no. Tilgang til denne portalen er begrenset til ansatte ved helseforetakene. Innkjøpsseksjonen ved Helse Nord RHF delegerer tilgang, og kan kontaktes via epost avtaleforvaltning@helse-nord.no.

Finnmarkssykehuset HF:
innkjop@finnmarkssykehuset.no
 
Helgelandssykehuset HF:
innkjop@helgelandssykehuset.no
 
Nordlandssykehuset HF:
innkjop@nlsh.no
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF:
Innkjop-bestilling-UNN@unn.no

Avtaleforvaltning divisjon nord

avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no


  For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon. 
  Logg inn (innkjøpsportalen)

  Om du ikke er bruker på innkjøpsportalen og har spørsmål om prislister eller statistikk, så kan du få dette ved å ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under. 
  Logg inn (leverandørstatistikk)

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Har du spørsmål om bruk av avtalen, anmodning om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send epost til avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.  Sist oppdatert 28.05.2024