logo Sykehusinnkjøp

Isolatorer - dynamisk innkjøpsordning

Ordningen varer fra 1. november 2020 til og med 31. oktober 2030, og kan både forkortes og forlenges iht. anskaffelsesforskriften § 26-5 (3). Sykehusapotekene HF tiltrådte ordningen fra og med 01. februar.2022.

Denne innkjøpsordningen gjelder for kjøp av positive og negative isolatorer til de fire Sykehusapotekene som har tiltrådt ordningen. 

Ordningen er Sykehusapotekenes gjeldende innkjøpsform ved kjøp av isolatorer, tilleggsutstyr og forbruksmateriell knyttet til isolatorer. Hvert kjøp vil også kunne inneholde etableringstjenester fra leverandør (transport, montering, testing, dokumentasjon). 

​I en dynamisk innkjøpsordning kan leverandører fortløpende søke om å bli innlemmet som kvalifisert leverandør gjennom hele innkjøpsordningens varighet. 

Kvalifiserte leverandører i ordningen:

Bryn Byggklima AS - avtalenummer 23898101
Kontaktperson: Anders Schjerven
E-post: anders.schjerven@brynbk.no

GK Inneklima AS - avtalenummer 23898102​
Kontaktperson: Nicolai Nije
E-post: nicolai.nije@gk.no​

Sykehusapoteket Nord HF
Kontaktperson: Helge Pettersen
E-post: helge.k.k.pettersen@sykehusapotek-nord.no

Sykehusapotekene Midt-Norge HF
Kontaktperson: Jan Erik Leirtro
E-post: jan.erik.leirtro@sykehusapoteket.no​

Sjukehusapoteka Vest HF
Kontaktperson: Anne Cecilie Væ​rland
E-post:​ anne.cecilie.verland@sav.no

  Sykehusinnkjøp HF divisjon Nord forvalter ordningen og koordinerer anbud og innhenting av tilbud. Når et Sykehusapotek har besluttet å gå til anskaffelse av en eller flere isolatorer, skal Sykehusinnkjøp HF kontaktes. Kontaktpunkt er kjersti.loften.nyborg@sykehusinnkjop.no​

  Sykehusinnkjøp HF og fagressurser fra Sykehusapoteket vil gjennomgå og justere utgangspunkt for kravspesifikasjon og kjøpsavtale slik at disse er tilpasset hvert spesifikke behov. Deretter sammenfattes underlag for anbud, og kunngjøring skjer gjennom ordningen. Kvalifiserte leverandører vil da automatisk inviteres til å inngi tilbud. Tilbudsfrist vil være minimum 10 dager. 

  Etter tilbudsfrist må det foretas en evaluering av innkomne tilbud, samt ​​innstilling av valgt leverandør. Sykehusinnkjøp vil koordinere dette sammen med fagressurser. Det vil bli inngått egne kjøpsavtaler for hvert enkelt kjøp, som Sykehusinnkjøp HF følger opp for signering og bestilling (hvordan sistnevnte gjøres avtales for hvert kjøp). 

  For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon. 
  Logg inn (innkjøpsportalen)

  Om du ikke er bruker på innkjøpsportalen og har spørsmål om prislister eller statistikk, så kan du få dette ved å ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under. 
  Logg inn (leverandørstatistikk)


  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Har du spørsmål om bruk av avtalen, anmodning om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send epost til avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.

  Sist oppdatert 28.05.2024