logo Sykehusinnkjøp

Endoskopiske produkter

Avtalen gjelder fra 1. desember 2020 og er forlenget til 30.november 2024. Avtalen for Gallestenter gjelder fra 14. oktober 2022 til 14. oktober 2024 med mulighet for forlengelse med inntil to år.

På vegne av foretakene i Helse Nord har Sykehusinnkjøp HF inngått regionale avtaler for levering av Endoskopiske produkter med 11 leverandører innen 56 delområder. 

Hovedregelen er at inngåtte avtaler innenfor hvert delområde er en eneavtale med en leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet.  For unntak, se "Slik brukes avtalen".

Boston Scientific Nordic AB
Avtalenummer: 23165101 (Endoskopiske produkter)
Avtalenummer: 25820101 (Gallestenter)
Kontaktperson: Gitte Hove​
Telefon: +46 733 76 80 39​​
E-post: tendernordic@bsci.com

Kontaktperson: Julie Follingstad
Telefon: 901 00 308
E-post: Julie.SolborgFollingstad@bsci.com

Cook Norge AS
Avtalenummer: 23165102
Kontaktperson: Maria Östh                                
Telefon: +46 708 272431
epost: maria.osth@cookmedical.com
 
Kontaktperson: Tomas Bergqvist
Telefon: 231 62 968
epost: tendersservice.scandinavia@cookmedical.com

Kontaktperson: Benjamin Kerr, salgsrepresentant
Telefon: 992 21 815
E-post: Benjamin.Kerr@CookMedical.com
 

Avtalenummer: 23165103

Endotech AS 

Kontaktperson: Dag Nord/ daglig leder
Telefon: 233 04 920/ 952 42 939
epost: dag@endotech.no
 
Kontaktperson: Silje Nord Holmer/ Kontroller
Telefon: 233 04 920/ 993 02 868
Epost: silje@endotech.no
 
Inclino AS
Avtalenummer: 23165104
Kontaktperson: Nina Gjessing-Bakken
Telefon:951 71 002
Epost: nina@inclino.no

InterV Nordic AB
Avtalenummer: 23165105
Kontaktperson: Helena Moström
Telefon: +46 703 217200
Epost: Helena@intervnordic.com/ info@intervnordic.com

Kebomed AS
Avtalenummer: 23165106
Kontaktperson: Kjersti Marceliussen
Telefon: 970 33 171
Epost: kjma@kebomed.no
 
Medtronic Norge AS
Avtalenummer: 23165107
Kontaktperson: Elin Olsen
Telefon: +45 277 97 627
Epost: avtaler@medtronic.com

Kontaktperson: Per Erik Barmen
Telefon: 403 06 055
Epost: pererik.barmen@medtronic.com

Merit Medical Norway AS
Avtalenummer: 23165108
 Kontaktperson: Mai-Brit Sørensen
Telefon: 800 11 629
E-post: nordictenders@merit.com
 
Kontaktperson: Ole Fredrik Myrhaug
Telefon: 411 07 100
Epost: olefredrik.myrhaug@merit.com
 
Kundeservice
Telefon: 800 11 629
Epost: nordics@merit.com
 
Olympus AS 
 
Avtalenummer: 23165109
Kontaktperson: Andreas Berg Jensen​
Telefon: 469 50 530
Epost: andreas.jensen@olympus.com

MEDIQ NORGE AS
Avtalenummer: 23165110 og 2316511​2
Kontaktperson: Wenche Fagerlid
Epost: wenche.fagerlid@mediq.com

Vingmed AS
Avtalenummer: 23165111
Kontaktperson: Arne Johnsen/ avd. leder
Telefon: 675 86 080 / 469 40 536
Epost: arne.johnsen@vingmed-as.no

Produkter på avtale
Deltilbud
Produktgruppe og -navn
Leverandør
​1​

​​Stenter, metall, galle
​Endotech AS​
2Stenter, metall, øsofagus
Endotech AS
3Stenter, metall, colonEndotech AS
4Stenter, metall, duodenalEndotech AS
5Stenter, plast, og pusher til pankreas og galleBoston Scientific Nordic AB
6Gallestenter, plast, alt-i-ett sett (stent, guiding-kateter og pusher)Ny avtale med Boston Scientific Nordic AB (obs. annen avtaledato)
8Kanyleringskateter, ERCPMediq Norge AS
9Papillotomer til kort-wire system, engangsEndotech AS
10Nålekniver, engangsBoston Scientific Nordic AB
11Ekstraksjonsballonger, engangsEndotech AS
12Ekstraksjonskurver, med knuser, engangsBoston Scientific Nordic AB
13Cytologibørster, engangsBoston Scientific Nordic AB
14Guidewire, engangs
Endotech AS
15Guidewirelås til ERCP, engangsEndot​ech AS
16Blokkeballonger, engangsEndotech AS
17Blokkepistoler til sprøyte, flergangsBoston Scientific Nordic AB
18Blokkesprøyter m/manometer til GI traktus, engangsMerit Medical Norway AS
19Akalasiballonger, engangs
Endotech AS
20Punksjonsnåler FNA og FNB til EUS, engangs
Olympus 
Boston
Endotech
Cook
Medtronic
22Spylesonder, engangsInterV Nordic AB
23Spraykateter, engangsInterV Nordic AB
24Biopsitenger, engangsEndotech AS
25Injeksjonsnåler, engangsMediq Norge AS
26Slynger, engangsEndotech AS
28Reseksjonsutstyr for ESD, inkl. ESROlympus Norge AS
29Hemostase snøreslynger til polyppektomi, engangsOlympus Norge AS
30Hemostaseklips, engangsEndotech AS
31APC-prober, engangsOlympus Norge AS
32Bipolare koagulasjonsprober, engangsOlympus Norge AS
33Koagulasjonstang for hemostase, engangsOlympus Norge AS
34Hemostasepulver/sprayEndotech AS
35Hemostasestrikker, engangsCook Norge AS
36Polyppfangere, engangsKebomed AS
37Polyppnett/kurver, engangsMediq Norge AS
38Gripetang, fremmedlegeme, engangs og flergangsInterV Nordic AB
40Distale hetter til skop (cap)Endotech AS
41Overtuber til gastroskopiEndotech AS
43Ventilsett til endoskop, engangsVingmed AS
44Biopsiventiler til vannspyling, engangsEndotech AS
45Biteringer, engangsInclino AS
46Slangesett, til vannspyling, engangs
Vingmed
Boston
InterV
Mediq
Endotech
Inclino
Olympus
47Slangesett til vannflaske, engangsBoston Scientific Nordic AB
48Polyppfelle til sugBoston Scientific Nordic AB
50Rensebørster, engangs og flergangsVingmed AS
51Kolon shorts/bukse, engangsEndotech AS
52LøftevæskeInclino AS
53Transportcover til endoskop, engangsBoston Scientific Nordic AB
54Permanent markeringsvæske til slimhinneInclino AS
55Ballongtube til tynntarmsskopOlympus Norge AS
56BlokkepinnerEndotech AS

Finnmarkss​​ykehuset
Kontaktperson: Trond Amundsen
E-post: trond.dagfinn.amundsen@finnmarkssykehuset.no

Kontaktperson: Øyvin Grongstad
E-post: oyvin.grongstad@finnmarkssykehuset.no​

Kontaktperson medisinsk poliklinikk:
Anita Gamst
Telefon: 99 27 97 86
E-post: anita.gamst.hoyen@finnmarkssykehuset.no

Universitetssykehuset Nord-Norge HF:

Kontaktperson innkjøp: Anders Karlberg
E-post: Anders.Karlberg@unn.no

Kontakperson dagkirurgien: May Bente Andersen, fagsykepleier
Telefon: 776 69 902
E-post: may-bente.andersen@unn.no

Kontaktperson operasjon: Kjersti Grimsbo, fagsykepleier
E-post: kjersti.grimsbo@unn.no

Kontaktperson gastrolab.: Elisabeth Blomli, seksjonssykepleier
Telefon: 916 96 632
E-post: elisabeth.blomli@unn.no

Nordlandssykehuset HF:
Kontaktperson innkjøp: Ola Ruus

Kontaktperson medisinsk poliklinikk i Bodø: Monica Knutsen, enhetsleder

E-post: monica.knutsen@nlsh.no

Kontaktperson operasjon i Bodø: Gry Gaustad, fagansvarlig gastro.
E-post: gry.gaustad@nlsh.no


Helgelandssykehuset HF:
Kontaktperson innkjøp:
E-post: innkjop@helgelandssykehuset.no

Kontaktperson kirurgisk poliklinikk Sandnessjøen: Ann Kristin Gaustad Solvang
Telefon: 750 65 201/ 750 65 442
E-post: ann.kristin.gaustad.solvang@helgelandssykehuset.no

  Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem opp mot leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via bestillingssystem eller ved å kontakte innkjøpsavdelingen.


  Unntak fra bestemmelsene om eneavtale:


  For delområde 20 Punksjonsnåler EUS er det inngått parallelle rammeavtaler med flere leverandører. Valg av leverandør og produkt bindes ikke opp til en bestemt rangering, men vil avhenge av behandlende leges vurdering i hvert enkelt tilfelle. Dette for at sykehuset skal ha en variasjon av produkter tilgjengelig.

  Dersom behandlende lege anser flere av produktene som like godt egnede, skal den førsterangerte leverandør velges:

  1. Olympus Norge AS
  2. Boston Scientific Nordic
  3. Endotech AS
  4. Cook Norge AS
  5. Medtronic Norge AS

  For delområde 46 Slangesett til vannspyling (engangs) er det krav til kompatibilitet med eksisterende utstyr. Sykehusene har ulikt utstyr slik at det er inngått avtale med flere leverandører for å sikre kompatibilitet med eksisterende utstyr. Dersom utstyr vurderes som like godt egnet, skal førstrangerte leverandør velges:
  1. Vingmed AS
  2. Boston Scientific Nordic
  3. InterV Nordic
  4. Mediq
  5. Endotech AS
  6. Inclino
  7. Olympus Norge AS

  For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon. 
  Logg inn (innkjøpsportalen)

  Om du ikke er bruker på innkjøpsportalen og har spørsmål om prislister eller statistikk, så kan du få dette ved å ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under. 
  Logg inn (leverandørstatistikk)


  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Har du spørsmål om bruk av avtalen, anmodning om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send epost til avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.


  Sist oppdatert 22.12.2023