logo Sykehusinnkjøp

Røntgen/angiografi forbruksmateriell - NLSH HF

Avtalen gjelder fra 1. desember 2020 og er forlenget til 30. november 2024.

På vegne av Nordlandssykehuset HF har Sykehusinnkjøp HF inngått avtale på levering av Forbruksmateriell til angiografi/røntgen. Produktgruppene består både av ikke-vaskulære og vaskulære produkter som skal dekke Nordlandssykehuset HF sitt behov.

Avtalen inneholder også nødvendig opplæring i bruk av produktene. Innhold og omfang av opplæringen skal være organisert på en slik måte at trygg og sikker bruk av produktene ivaretas.

Brukerne av avtalen er helsepersonell ved røntgen/angiografiavdelingen og operasjonsavdelingen i Bodø.


Abbott Medical Norway AS

Kontaktperson: Linda Solberg Heaven
Telefon:  +47 80033333/ +44 7500 768330
Epost: lindasolberg.heaven@abbott.com

Argon Medical Devices Danmark Aps

Kontaktperson: Johannes Byrkjeland
Telefon: +47 80 01 00 46, +47 99261517
Epost: johannes.byrkjeland@argonmedical.com

Bard Norway AS

Kontaktperson: Brit Cederholm
Telefon: +47 81 50 02 66
Epost: Brit.cederholm@bd.com

Bayer AS

Kontaktperson: Marius Ackenhausen
Telefon: +47 99648936, +47 22 06 57 10
Epost: marius.ackenhausen@bayer.com

Boston Scientific Nordic AB

Kontaktperson: Gitte Hove​
Telefon: +46 733 76 80 39
Epost: tendernordic@bsci.com


Cardinal Health Norway AS

Kontaktperson: Jessica Jernström
Telefon: +46 73 02 58 35 0
Epost:  gmb-nordicbt@cardinalhealth.com

Cook Norge AS

Kontaktperson: Maria Östh
Telefon: +47 23 16 29 68
Epost: maria.osth@cookmedical.com

Medtronic Norge AS

Kontaktperson: Mats Aasgaard
Telefon: +45 267 268 51/ +47 67 10 32 00
Epost: avtaler@medtronic.com

Merit Medical Norway AS

Kontaktperson: Per Fredrik Lagerstedt
Telefon: +47 80 01 16 29
Epost: nordictenders@merit.com

Mermaid Medical AS

Kontaktperson: Morten Torsæter Barton
Telefon: 21 53 88 94/ 91 12 97 82
Epost:  mbt@mermaidmedical.com

Spectranetics International B.V

Kontaktperson: Gunilla Melin
Telefon: +46 076 635 05 67
Epost: igtdtendersnordics@philips.com

Vingmed AS

Kontaktperson: Monica Skrøvseth
Telefon: +47 67 58 06 80
Epost:  monica.skrovseth@vingmed-as.no


Delkonkurranser per leverandør
Delkonkurranse
Leverandør

Delkonkurranse 3: 
Ballong mikrokateter 0,18

Delkonkurranse 15: 
Selvekspanderende stenter U-ex

Delkonkurranse 22: Vaskulære plugger

Abbott Medical Norway AS

Delkonkurranse 10: 
Drenasjekateter m/lås

Delkonkurranse 23: Snarer

Delkonkurranse 40.7: Fikseringsplaster

Delkonkurranse 40.8: Introducersett

Argon Medical Devices Danmark Aps

Delkonkurranse 4: 
Ballong kateter ekstra store

Delkonkurranse 14: 
Selvekspanderende stenter abdomen/bekken

Delkonkurranse 17: 
Selvekspanderende gallestenter

Delkonkurranse 21: Stentgraft generell

Delkonkurranse 33: 
Manometersprøyte høyt trykk

Bard Norway AS

Delkonkurranse 35: 
Tilbehør til Medrad angiografiinjektor

 

Bayer AS

Delkonkurranse 1: Ballong kateter 0,35

Delkonkurranse 2: Ballong kateter 0,35 til av-fistler og andre krevende lesjoner

Delkonkurranse 8: Kateter selektiv

Delkonkurranse 11: Mikrokateter

Delkonkurranse 13: 
Detachable mikro coil

Delkonkurranse 32: Manometersprøyte

Boston Scientific Nordic AB

Delkonkurranse 7: Høytrykkskateter

Delkonkurranse 26: Stålwire 0,35

Delkonkurranse 27: 
Introdusere til 0,35 inch wire

Cardinal Health Norway AS

Delkonkurranse 12: Mikro Coiler

Delkonkurranse 16: 
Medikament stenter U-ex

Delkonkurranse 18: Ballongekspanderende stenter 0,35

Delkonkurranse 19: Ballongekspanderende stenter 0,18

Delkonkurranse 29: Lange føringshylser

Delkonkurranse 31: Dilatorer

Cook Norge AS

Delkonkurranse 9: Støttekateter

Medtronic Norge AS

Delkonkurranse 24: Microwire

Delkonkurranse 25: 
Hydrofile Guidewire 0,35

Delkonkurranse 28: 
Introdusere til 0,18 inch wire

Delkonkurranse 36: Rotatorer

Delkonkurranse 40.1: 
Enveis høytrykkskran

Delkonkurranse 40.3: Kontrastslange


Merit Medical Norway AS

Delkonkurranse 34: Biopsinåler

Delkonkurranse 37: 
Trekk til ultralydprober

Delkonkurranse 40.4: Mellomstykke

Mermaid Medical AS

Delkonkurranse 6: Medikamentballonger

Spectranetics International B.V

Delkonkurranse 5: 
Okkulasjonsballong Aorta

Delkonkurranse 39: Galledren

Vingmed AS


avtaleforvalter

Nordlandssykehuset HF:

Kontaktperson innkjøp: Ola Ruus
telefon: 75 57 19 08 

Kontaktperson radiografi: Maria Helene Nilsen 
e-post: Maria.helene.nilsen@nordlandssykehuset.no  Avtalene som er inngått innenfor hver delkonkurranse er en eneavtale med hver leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet. 

  Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem (Clockwork) opp mot hver enkelt leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte Innkjøpsavdelingen.

  For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon. 
  Logg inn (innkjøpsportalen)

  Om du ikke er bruker på innkjøpsportalen og har spørsmål om prislister eller statistikk, så kan du få dette ved å ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under. 
  Logg inn (leverandørstatistikk)


  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Har du spørsmål om bruk av avtalen, anmodning om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send epost til avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.


  Sist oppdatert 28.12.2023