logo Sykehusinnkjøp

Avtalen gjelder for Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Hjertekirurgi - engangsutstyr, UNN HF

Avtalen gjelder fra 1.april 2021 og er forlenget til 31.03.2025.

Avtalen gjelder kjøp av engangsutstyr til hjertekirurgi. Brukerne av avtalen er perfusjonister og ansatte tilknyttet hjerte-, lunge og karkirurgisk avdeling i Tromsø. 

Maquet Nordic Norway NUF
Kontaktperson: Diana Hiller
Telefon: 930 70208
E-post: diana.hiller@getinge.com

Medtronic Norge AS
Kontaktperson: Elin Olsen
Telefon: +45 277 97 627
E-post: avtaler@medtronic.com 

 1. Slangesett: Maquet Nordic Norway
 2. Blodkardioplegisett: Medtronic Norge AS
 3. Kanyler: Medtronic Norge AS

Kontaktperson: 

John Kjetil Jensen, Fagansvarlig perfusjonist og avd. ingeniør
Telefon: 776 69146
E-post: john.kjetil.jensen@unn.no

Delkontraktene er eneavtaler med hver leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet. Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem (Clockwork) opp mot hver enkelt leverandør. 

  For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon. 
  Logg inn (innkjøpsportalen)

  Om du ikke er bruker på innkjøpsportalen og har spørsmål om prislister eller statistikk, så kan du få dette ved å ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under. 
  Logg inn (leverandørstatistikk)

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Har du spørsmål om bruk av avtalen, anmodning om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send epost til avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.


  Sist oppdatert 29.12.2023