logo Sykehusinnkjøp

Avtalen gjelder for alle helseforetakene i Helse Nord

Hofte- og kneproteser, sement og trykkspylingssett

Rammeavtalen gjelder fra 1. februar 2019 og er forlenget fram til til 31. januar 2025. Ny anskaffelse er startet og vil tre i kraft ved utløp av inneværende avtale.

Levering av hofte- og kneproteser, sement samt trykkspylingssett for Helse Nord.

Det er inngått avtale med 7 leverandører.

Heraeus Medical AS
Kontaktperson: Raymond Sarlemijn
E-post: raymond.sarlemijn@heraeus.com
Tlf.: 46 30 20 94

Enimed AS
Kontaktperson: Anders Olsborg 
E-post: post@enimed.no 
Tlf.: 67 07 91 80 

Smith & Nephew AS
Kontaktperson: Stevar Klausen
E-post: stevar.klausen@smith-nephew.com
Tlf.: 66 84 20 20 

Stryker Norge NUF
Kontaktperson: Frank B. Vågenes
E-post: frank.vagenes@stryker.com
Tlf.: 906 38 704 

Implantscan AS
Kontaktperson: Inger Lücht
E-post: inger@implantscan.no
Tlf.: 99 00 64 38  

Ortomedic AS
Kontaktperson: Thormod Dønås
E-post: thormod.donas@ortomedic.no
Tlf.: 67 51 86 00

Zimmer Biomet Norway AS                      
Kontaktperson: Viel Stavik
E-post: Viel.Stavik@zimmerbiomet.com
Tlf.: +45 43266634

Produkter på avtale
Delkontrakter Leverandør
1.      Komplett usementert primær hofteprotese med skrukopp samt​ leddhode Avsluttet
(Tidl. Implantscan AS)
2.      Femurstamme usementert med leddhode Ortomedic AS
3.      Femurstamme sementert med leddhode Stryker Norge NUF
4.      Pressfitkopp (primær) Stryker Norge NUF
5.      Komplett sementert primær hofteprotese med leddhode Zimmer Biomet Norway AS
6.      Komplett primær hofteprotese, andre sementerte stammer Stryker Norge NUF
7.      Femurstamme ikke-modulær usementert revisjon med leddhode Implantscan AS
8.      Femurstamme modulær usementert revisjon med leddhode Zimmer Biomet Norway AS
9.      Pressfitkopp multihull revisjon (inngår i delkontrakt 8) Zimmer Biomet Norway AS
10.   Dual mobility acetabulum kopp Smith & Nephew AS
11.   Adapter til hoftesystem – proteseforlenger Implantscan AS
12.   Spacer til hofte Enimed AS
13.   Kneprotese - unikondylær med bevegelig plattform Zimmer Biomet Norway AS
14.   Kneprotese - total med bevegelig plattform inkludert revisjonsprotese Ortomedic AS
15.   Kneprotese - total med fast plattform inkludert revisjonsprotese Zimmer Biomet Norway AS
16.   Spacer til kne  Enimed AS
17.   Sementstopper Stryker Norge NUF
18.   Lukket sementblandesystem inkludert sement Heraeus Medical AS
19.   Trykkspylingssett til protesekirurgi Zimmer Biomet Norway AS

Universitetssykehuset Nord Norge HF
Kontaktperson: Anders Karlberg
E-post: anders.karlberg@unn.no

Finnmarkssykehuset HF 
Kontaktperson: Trond Amundsen
E-post: Trond.Dagfinn.Amundsen@finnmarkssykehuset.no

Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson: Ola Ruus
E-post: Ola.Ruus@nordlandssykehuset.no

Helgelandssykehuset HF
Kontaktperson: Trygve Aasvik
E-post: Trygve.Aasvik@helgelandssykehuset.no

  Avtalene som er inngått innenfor hvert delområde er en eneavtale med hver leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet.
  Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem (Clockwork) mot hver enkelt leverandør.
  Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte Innkjøpsavdelingen, se kontaktpersoner helseforetak.

  For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon. 
  Logg inn (innkjøpsportalen)

  Om du ikke er bruker på innkjøpsportalen og har spørsmål om prislister eller statistikk, så kan du få dette ved å ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under. 
  Logg inn (leverandørstatistikk)

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Har du spørsmål om bruk av avtalen, anmodning om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send epost til avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.
  Sist oppdatert 30.12.2022