logo Sykehusinnkjøp

Infusjon- og transfusjonsprodukter

Avtalen gjelder fra 1. september 2022 til 31. august 2024, med mulighet for forlengelse i inntil to år.

Avtalen gjelder kjøp av infusjons- og transfusjonsprodukter til Finnmarkssykehuset HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF.

3M Norge AS
Kontaktperson: Torstein Hegland
Telefon: 907 71 743

B. Braun Medical AS
Kontaktperson: Jan Stian Haugen
Telefon: 481 61 747

Codan Norge AS
Kontaktperson: Svenn Roger Tufteland
Telefon: 922 36 351

Mediplast AS
Kontaktperson: Marit Vee Akselsen
Telefon: 911 61 846

OneMed AS
Kontaktperson: Trond Ole Molden
Telefon: 452 05 980

Vygon (Norway) AS
Kontaktperson: Kåre Lindalen
Telefon: 236 54 310

Produkter på avtale
​Delkontrakt nr.

​Delkont​rakt navn​

​Leverandør
​1
​Gravitasjonssett
​Codan
​2.1 A
​Forlengelsesslanger til infusjon, standard
​B. Braun
​2.1 B
​Forlengelsesslanger til infusjon, standard - lystett
​Mediplast
​2.2
​Forlengelsesslanger til infusjon med sprøytepumper
​Avlyst
​2.3
​Forlengelsesslanger i spiralform til infusjon
​Vygon
​3.1
​Infusjonssett til voksen
​B. Braun
​3.2
​Transfusjonssett
​Mediplast
​4.1
​Infusjonsfilter til lipidholdige væsker med forlengelsesslange
​Codan
​4.2
​Infusjonsfilter til klare væsker med forlengelsesslange
​Codan
​4.3.1
​Injeksjonsfilter 0,2µm
​B. Braun
​4.3.2
​Injeksjonsfilter 1,2µm
​Codan
​5.1
TIVA-sett - toveissett​​Codan
​5.2.1
​TIVA-sett - treveissett​
​Codan
​5.2.2
​TIVA-sett - treveissett med y-kobling
​Avlyst
​6.1.1
​Treveiskraner uten forlengelsesslange
​B. Braun
6.1 A​
​Treveiskraner med forlengelsesslange 
​B. Braun
​6.2.1
​Standard propper - female
​​B. Braun
6.2.2
​Standrad propper - male
​​B. Braun
​6.2.3
​Standard propper - komnipropp
​​B. Braun
​6.3
​Desinfeksjonshetter til nålefrie koblinger​
​3M
​7
​Tilbakeslagsventiler
​B. Braun
​8
​Lukket overføringsaggregat for medikamentblanding/ blandingsaggregat
​Me​​diplast
​9 A

​Nålefrie koblinger med forlengelsesslanger
​Mediplast
​9.1.2
​Nålefrie koblinger uten forlengelsesslanger
​OneMed

Finnmarkssykehuset HF
Kontaktperson: Trond Dagfinn Amundsen

Kontaktperson: Øyvin Grongstad

Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson: Eva Johnsen

Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson: Ola Ruus

Helgelandssykehuset HF 
Kontaktperson: Karl Åsmund Nagelhus

  Avtalene som er inngått innenfor hvert delområde (delkonkurranse/delkontrakt/varelinje) er en eneavtale med hver leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet. Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem (Clockwork) opp mot hver enkelt leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte Innkjøpsavdelingen.

  Bestilling infusjon- og transfusjonsprodukter:
  Kunden forpliktes kun av gyldig bestilling.
  Dersom Leverandøren forstår eller har grunn til å anta at leveransen blir forsinket, skal Leverandøren uten ugrunnet opphold underrette Kunden om dette skriftlig. Unnlatt underretning avskjærer Leverandøren fra å påberope seg force majeure som begrunnelse for forsinkelsen. 
  Leverandøren skal oversende ordrebekreftelse til Kunden straks bestilling er mottatt, med akseptert leveranse i henhold til bestilling.

  For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon. 
  Logg inn (innkjøpsportalen)

  Om du ikke er bruker på innkjøpsportalen og har spørsmål om prislister eller statistikk, så kan du få dette ved å ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under. 
  Logg inn (leverandørstatistikk)


  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Har du spørsmål om bruk av avtalen, anmodning om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send epost til avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.  ​​​

  Sist oppdatert 28.12.2023