logo Sykehusinnkjøp

Infusjon- og transfusjonsprodukter

Avtalen gjelder fra 1. september 2022 til 31. august 2024, med mulighet for forlengelse i inntil to år.

Avtalen gjelder kjøp av infusjons- og transfusjonsprodukter til Finnmarkssykehuset HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF.

3M Norge AS
Kontaktperson: Torstein Hegland
Telefon: 907 71 743

B. Braun Medical AS
Kontaktperson: Jan Stian Haugen
Telefon: 481 61 747

Codan Norge AS
Kontaktperson: Svenn Roger Tufteland
Telefon: 922 36 351

Mediplast AS
Kontaktperson: Marit Vee Akselsen
Telefon: 911 61 846

OneMed AS
Kontaktperson: Trond Ole Molden
Telefon: 452 05 980

Vygon (Norway) AS
Kontaktperson: Kåre Lindalen
Telefon: 236 54 310

Delkonkurranse nr 

Delkonkurranse navn 

Avtalenr.

Leverandør 

Gravitasjonssett 

24457202

Codan 

Forlengelsesslanger: 

 

 

2.1A (2.1.1-2.1.4) Forlengelsesslanger til infusjon, standard 

24457201

2.1A Braun 

2.1B (2.1.5-2.1.6) Forlengelsesslanger til infusjon, standard 

24457203

2.1B Mediplast 

2.2 Forlengelsesslanger til infusjon med sprøytepumper 

 

Avlyst 17.03.2022 

2.3 Forlengelsesslanger i spiralform til infusjon 

24457205

2.3 Vygon 

Infusjon- og transfusjonssett: 

 

 

3.1 Infusjonssett til voksen 

24457201

3.1 Braun 

3.2 Transfusjonssett 

2445203

3.2 Mediplast 

Infusjonsfilter: 

 

 

4.1 Infusjonsfilter til lipidholdige væsker med forlengelsesslange 

24457202

4.1 Codan 

4.2 Infusjonsfilter til klare væsker med og uten forlengelsesslange 

24457202

4.2 Codan 

4.3.1 Injeksjonsfilter 

24457201

4.3.1 Braun 

4.3.2 Injeksjonsfilter 

24457202

4.3.2 Codan 

TIVA-sett: 

 

 

5.1 TIVA-sett 

24457202

5.1 Codan 

5.2.1 TIVA-sett 

24457202

5.2.1 Codan 

5.2.2 TIVA-sett 

 

5.2.2 avlyst grunnet manglende tilbud. 

Treveiskraner, kranbroer og propper: 

 

 

6.1.1 Treveiskraner uten og med forlengelsesslange 

24457201

6.1.1 Braun 

6.1A (6.1.2-6.1.4) Treveiskraner uten og med forlengelsesslange  

24457201

6.1A Braun 

6.2.1 Standard propper 

24457201

6.2.1 Braun 

6.2.2 Standard propper 

24457201

6.2.2 Braun 

6.2.3 Standard propper 

24457201

6.2.3 Braun 

6.3 Desinfeksjonshetter til nålefrie koblinger 

24457206

6.3 KCI (tidl. 3M)

Tilbakeslagsventiler 

24457201

Braun 

Lukket overføringsaggregat for medikamentblanding/ blandingsaggregat 

24457203

Mediplast 

Nålefrie koblinger uten og med forlengelsesslanger: 

 

 

9A. 9.1.1 og 9.1.3-9.1.4 Nålefrie koblinger uten og med forlengelsesslanger 

24457203

9A Mediplast 

9.1.2 Nålefrie koblinger uten og med forlengelsesslanger 

24457205

9.1.2 OneMed 

     

Finnmarkssykehuset HF
Kontaktperson: Trond Dagfinn Amundsen

Kontaktperson: Øyvin Grongstad

Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson: Eva Johnsen

Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson: Ola Ruus

Helgelandssykehuset HF 
Kontaktperson: Karl Åsmund Nagelhus

  Avtalene som er inngått innenfor hvert delområde (delkonkurranse/delkontrakt/varelinje) er en eneavtale med hver leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet. Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem (Clockwork) opp mot hver enkelt leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte Innkjøpsavdelingen.

  Bestilling infusjon- og transfusjonsprodukter:
  Kunden forpliktes kun av gyldig bestilling.
  Dersom Leverandøren forstår eller har grunn til å anta at leveransen blir forsinket, skal Leverandøren uten ugrunnet opphold underrette Kunden om dette skriftlig. Unnlatt underretning avskjærer Leverandøren fra å påberope seg force majeure som begrunnelse for forsinkelsen. 
  Leverandøren skal oversende ordrebekreftelse til Kunden straks bestilling er mottatt, med akseptert leveranse i henhold til bestilling.

  For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon. 
  Logg inn (innkjøpsportalen)

  Om du ikke er bruker på innkjøpsportalen og har spørsmål om prislister eller statistikk, så kan du få dette ved å ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under. 
  Logg inn (leverandørstatistikk)


  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Har du spørsmål om bruk av avtalen, anmodning om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send epost til avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.  ​​​

  Sist oppdatert 28.05.2024