logo Sykehusinnkjøp

Intensivprodukter

Avtalen gjelder fra 1. august 2022 til 31. juli 2024, og kan forlenges inntil to år. Avtalen på timediuresesett gjelder fra 15. januar 2023 til 14. januar 2025, og kan forlenges inntil to år. Avtalen på sugekateter gjelder fra 1. mars 2023 til 28. februar 2025, og kan forlenges inntil to år.

​​Rammeavtalen gjelder for Finnmarkssykehuset HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF. Det er første gang det er inngått regional rammeavtale for området i Helse Nord. 

Leverandør forplikter seg til å tilby opplæring i bruk av produktene til alle sykehus i forbindelse med implementering av avtalen (etter behov og i samarbeid med) og i hele avtaleperioden ute hos kunden uten ekstra kostnader. 

Abbott Rapid Diagnostics AS
Avtalenummer: 24709101​
Kontaktperson: Guri Nilsen
Telefon: 24 05 67 26
Epost: Guri.nilsen@abbott.com

​​Ambu Norge Filial
Avtalenummer: 24709102
Kontaktperson: Bjørg Ødegaard
Telefon: 38 02 88 88
Epost: Sales.no@ambu.com

Kontaktperson: Tonje Vegard (produktansvarlig pasient monitorering og anestesi) 
Telefon: 46 42 01 18
Epost: tveg@ambu.com 

Kontaktperson: Gaute Birkeland Kjellsen (produktansvarlig endoskop) 
Telefon:  913 43 663 
Epost: gakj@ambu.com  

Søren Berner AS (tidl. Dolema Aktiebolag NUF)
Avtalenummer​: 24709104
Kontaktperson: Anna Lundmark Szymczak
Telefon: +46 70 270 66 82
Epost: anna.szymczak@bernercompany.com

Ecomed Helseprodukter AS
Avtalenummer: 24709105
Kontaktperson: Hanne Marie Greibrokk
Telefon: 47 33 11 53
 
Infiniti Medical AS
Avtalenummer: 24709106
Kontaktperson: Hilde M. Stenseth
Telefon: 924 88 911
Intersurgical AS
Avtalenummer: 24709107
Kontaktperson: Morten Øvsteng
Telefon: 41 56 20 63
Maquet Nordic Norway
Avtalenummer: 24709108
Kontaktperson:Gjermund Mangseth
Telefon: 901 73 042 

Medela Medical Norge
Avtalenummer: 24709109
Kontaktperson: Martin Løvald Hellberg
Telefon: 47 77 77 17
 
Medidyne AS
Avtalenummer: 24709110
Kontaktperson:Thomas Bjelland
Telefon:+45 20 90 44 11

Kontaktperson: Erland Øvergård (produktansvarlig)
Telefon: 93464313
Epost: eov@medidyne.no 

Mediq Norge AS
Avtalenummer: 24709112, 24709115 og24709119
Kontaktperson: Wenche K. Fagerlid
Telefon: 977 78 817
Epost: Wenche.fagerlid@mediq.co​m

Kontaktperson: Lars Tveit (produktansvarlig)
Telefon: 41 21 67 00 
Epost: Lars.tveit@mediq.com 

Mediplast AS
Avtalenummer: 24709111
Kontaktperson: Marit Vee Akselsen
Telefon: 91 16 18 46
Epost: Marit.vee.akselsen@mediplast.com ​

Kontaktperson: Julie Sofi Westerberg (produktansvarlig)
Telefon: 412 12 939 
Epost: julie.sofi.westerberg@mediplast.com

Kontaktperson: Terje Gjengaar (produktansvarlig)
Telefon: 916 17 245
Epost: terje.gjengaar@mediplast.com  

Medtronic Norge AS

Avtalenummer: 247091013
Kontaktperson: Elin Olsen
Telefon:+45 27 79 76 27
Epost:avtaler@medtronic.com

Kontaktperson: Louise Wahlstein (produktansvarlig)
Telefon: +45 28 45 94 34 
Epost: louise.wahlstein@medtronic.com 

Modul Nordic AS
Avtalenummer​: 24709114
Kontaktperson: Lars Erik Stensvehagen
Telefon: 62 54 71 10
Epost:lars.erik@modulnordic.no

Kontaktperson: Frode Krogseth Skauby (produktansvarlig)
Epost: frode@modulnordic.no

Timik AS
Avtalenummer​: 24709116
Kontaktperson: Fredrik Dahlstrøm
Telefon: 22 07 52 20
Epost: fredrik.dahlstrom@timik.no​

Kontaktperson: Stine Amdal (produktansvarlig)
Telefon: 924 38 408
Epost: stine.amdal@timik.no 
 

B. Braun Medical AS
Avtalenummer: 24709117
Kontaktperson: Erlend Lie (produktansvarlig)
Telefon: 92 83 45 91
Epost: Erlend.lie@bbraun.com

Produkter på avtale
Nr. Navn på delkontrakt Leverandør
1 Taleventiler Avlyst
2 Timediuresesett B Braun
3 Blæretrykksmåler Avlyst
4 Tracheostomibånd Ecomed
5 Maske nese/munn til non-invasiv ventilasjon engangs, enpasient, voksen Avlyst
6 Maske heldekkende til non-invasiv ventilasjon engangs, enpasient, voksen Avlyst
7 Maske nese/munn til non-invasiv ventilasjon flergangs, enpasient, barn/voksen Avlyst
8 Helmaske til non-invasiv ventilasjon flergangs, voksen Avlyst
9 Thoraxdrenasjesystem, digitalt/elektronisk Medela
10 Thoraxdrenasjesystem, konvensjonelt system Maquet
11 Pleuratappesett Mediplast
12 Rescusiteringsbag sett engangs Ambu
13 Rescusiteringsbag sett og enkeltkomponenter flergangs Ambu
14 Munn-til-munn maske Mediplast
15 Tubeforlenger med dobbelt roterende kne og sugeport Medtronic
16 Pulsoksymetrisensorer, engangs, “Nellcor" Modul
17 Pulsoksymetrisensorer, engangs, “Masimo" Infiniti
18 Medtronic er prioritert leverandør av Pulsoksymetrisensorer, flergangs med Nellcor teknologi.
Infiniti er prioritert leverandør av Pulsoksymetrisensorer, flergangs med Masimo teknologi
Medtronic / Infiniti
19 Ventrikkelskyllesett Mediq
20 Bobleslanger Ecomed
21 Oksygenslange PULS
22 Aerosolbehandling PULS
22.7 Forstøverenhet med lokk og T-adapter Søren Berner AS
(tidl. Dolema)
23 Åpen oksygenmaske Avsluttet
24 Respiratorslange Medtronic
25 Tracheostomitube, voksen Abbott
26 Tracheostomituber, barn Medtronic
27 Tracheostomituber, silikon, barn og voksen Abbott
28 Tracheostomisett perkutan Abbott
29 Sugekateter Mediq
30 Bronchoscop engangs Ambu
31 Filter anestesi/intensiv Mediq (tidl. Puls)
32 Lukket sugesystem endotrakealtuber Medidyne
33 Lukket sugesystem trakeostomituber Medidyne
34 Skylleampuller til lukket sugesystem Timik
35 Sugekolbe med oppsamlingspose og sugeslange Avlyst
36 pH-strimler til måling av pH i humant gastrisk aspirat Ecomed
37 Ernæringssonder Ecomed
38 Mini-Peep Intersurgical Norge AB

Finnmarkssykehuset HF
Kontaktperson: Trond Dagfinn Amundsen

Kontaktperson: Øyvin Grongstad
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson:Christi Parker Aune 

Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson: Ola Ruus

Helgelandssykehuset HF 
Kontaktperson: Karl Åsmund Nagelhus


  HF-ene gjør bestillinger via eget bestillingssystem opp mot vinnende leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte innkjøpsavdelingen​​. Det skal være mulig for levering 1-2 ganger pr. uke eller senest en uke etter bestilling.​

  For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

   
  Om du ikke er bruker på innkjøpsportalen og har spørsmål om prislister eller statistikk, så kan du få dette ved å ta kontakt på e-post: avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.

  Logg inn (innkjøpsportalen)

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under.

  Logg inn (leverandørstatistikk)

  Avvik eller reklamasjoner på avtalen registreres i Reklamasjonsportalen. En veileder for bruk av reklamasjonsportalen finner du her.

  Leverandører må opprette egen bruker på «min side» i leverandørportalen for å sende avvik. Forespørsel sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no

  Har du spørsmål om bruk av avtalen, anmodning om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send epost til avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no​.

  Sist oppdatert 30.12.2022