logo Sykehusinnkjøp

Juridiske tjenester for helseforetakene i Helse Nord

Rammeavtalen gjelder fra 1. mai 2024 til 30.april 2026, med mulighet for å forlenge i to år.

På vegne av Finnmarkssykehuset HF, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Helgelandssykehuset HF, Nordlandssykehuset HF, Helse Nord IKT og Sykehusapotek Nord HF har Sykehusinnkjøp HF inngått regional rammeavtale for juridiske tjenester.

Advokatfirmaet Hjort AS
Kontaktperson: Anne Marie Due
Telefon: 22 47 18 00 / 97 78 89 46
Epost: amd@hjort.no

 
Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS
Kontaktperson: Agnetha Johansen Åsheim
Telefon: 95 26 28 89

Avtalene gjelder generell juridisk bistand i form av:

- juridisk rådgivning, både i enkeltspørsmål og større utredningsarbeid.

- kvalitetssikring.

- bistand i eventuelle klage- og/eller tvistesaker, herunder forhandlinger og prosedyre.

- tett samarbeid mellom foretaket og leverandøren ved behov.

- bistand og støtte for etterlevelse av regelverket.

 

Rammeavtalen omfatter ikke bistand i forbindelse med varslingssaker etter Arbeidsmiljøloven eller granskningssaker. 

 

Avtalen dekker følgende områder:

Delkontrakt 1

Leverandør: Advokatfirmaet Hjort AS

Rettsområder:

 1. A) Kontraktsrett
 2. B) Arbeidsrett og pensjonsrett
 3. C) Offentlig anskaffelser
 4. D) Entrepriserett
 5. E) Fast eiendoms rettsforhold

 

Delkontrakt 2

Leverandør: Advokatfirmaet Hjort AS

Rettsområder:

 1. F) IKT- og teknologirett
 2. G) Personvern og informasjonssikkerhet

 

Delkontrakt 3

Leverandør: Advokatfirmaet Hjort AS

Rettsområder:

 1. H) Immaterialrett, rettsforhold knyttet til forskning (herunder spørsmål knyttet til

kommersialisering, rettigheter og forskningsavtaler nasjonalt og internasjonalt)

 

Delkontrakt 4

Leverandør: Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS

Rettsområder:

I) Skatt- og avgiftsrett (herunder særlig fokus på merverdiavgift)  

Finnmarkssykehuset HF
Kontaktperson: Gaute Opdahl Hansen, juridisk rådgiver
Epost: Gaute.Opdahl.Hansen@finnmarkssykehuset.no 
 
Universitetssykehuset Nord Norge HF
Kontaktperson: Marit Elisabeth Morsund
 
Helgelandssykehuset HF
Kontaktperson: Jonas Fougner Engebretsen
 
Helgelandssykehuset HF
Kontaktperson: Trine Håjen Gretesdotter
Epost: trine.hajen.gretesdotter@helgelandssykehuset.no
 
Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson: Eystein Præsteng Larsen
Epost: eystein.Praesteng.Larsen@nordlandssykehuset.no 
 
Helse Nord IKT
Kontaktperson: Elin Paula Kvitberg 
 
Sykehusapotek Nord HF
Kontaktperson: Helge Pettersen, ​administrerende direktør

  Enhver bestilling hos Konsulenten skal godkjennes eller komme fra oppgitt kontaktperson hos Kunden. Uten slik godkjennelse plikter Konsulenten å henvise bestilleren til tjenestevei på helseforetaket.

  Kunden skal gjøre avrop/bestilling av bistand under denne avtale via telefon eller e-post i henhold til bilag 7. Kunden skal oppnå kontakt med Konsulenten i løpet av inneværende arbeidsdag. Konsulenten skal bekrefte med oppdragsbekreftelse som minimum skal inneholde: 

  - Dedikert ressurs(er)
  - Estimert tidsbruk

  Der estimert tidsbruk overskrides skal Kunden umiddelbart få melding om dette.

  Det forutsettes at Konsulenten ivaretar habilitet/advokatetikk som ledd i oppdragsbekreftelsen og også vurderer dette fortløpende i utførelsen av oppdraget.

  Timespris for hver stillingskategori fremkommer av prisskjemaet (bilag 4 og 9). Hel- og halvdagskurs er priset som opsjon. 

  Nøkkelpersonene per rettsområde A-I fremgår av rammeavtalenes Bilag 1-6. Det er primært de tilbudte ressurser (nøkkelperson) som skal løse oppdrag under avtalen og er å anse som oppdragsansvarlig. Dersom nøkkelperson endres i løpet av kontraktsperioden, skal Kunden og Kontaktperson hos Konsulenten sammen komme frem til ny nøkkelperson innenfor det aktuelle rettsområdet. Bruk av andre interne ressurser skal avklares med Kunden i forkant og Kunden skal kunne velge hvilken kategori medarbeider den utførende ressurs skal ha. Bruk av firmaets øvrige 
  ressurser kan ikke faktureres med høyere timepris enn det som følger av bilag 4.

   

  For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon. 
  Logg inn (innkjøpsportalen)

  Om du ikke er bruker på innkjøpsportalen og har spørsmål om prislister eller statistikk, så kan du få dette ved å ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under. 
  Logg inn (leverandørstatistikk)

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Har du spørsmål om bruk av avtalen, anmodning om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send epost til avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.


  Sist oppdatert 28.05.2024