logo Sykehusinnkjøp

Lupebriller til Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helgelandssykehuset HF

Avtalen gjelder fra 1. mars 2024 til 28. februar 2026. Den kan forlenges med ett år om gangen opptil to ganger.

Avtalen omfatter kjøp av fastmonterte og ikke-fastmonterte lupebriller til UNN HF og HSYK HF.

Avtalen dekker følgende områder:

Delkontrakt 1
Fastmonterte lupebriller
Leverandør: MedicVision AS

Delkontrakt 2
Ikke-fastmoneterte lupebriller
Leverandør 1: Ergo Optikk AS

Produktdemonstrasjon i forbindelse med bestilling:

Leverandørene er forpliktet til å tilby minimum ett besøk i året eller ved behov hvor det gjennomføres produktdemonstrasjon på lupebriller til de ansatte. Avtale om besøk gjøres direkte med leverandør.

Bestilling:

Rammeavtale inngått med en leverandør pr. delkontrakt. HF-ene gjør bestillinger via Clockwork opp mot vinnende leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene ved å kontakte innkjøpsavdelingen.

Brukertilpasning og opplæring:

Tilbyder forplikter seg til å gi nødvendig informasjon om produktene som er omfattet av rammeavtalen.

Tilbyder forplikter seg til å tilpasse lupebrillene til den enkelte bruker, herunder brukertilpasning for syn, mål, ergonomi og eventuelt andre individuelle tilpasninger. Tilbyder forplikter seg til slik brukertilpasning så lenge lupebrillene er i bruk, både for nye lupebriller og lupebriller som har vært bestilt i avtaleperioden som trenger etterjustering.  

  Ergo Optikk AS
  Ulrika Starkenberg
  Telefon: 417 30 219
  E-post: ulrika@ergooptikk.no

  MedicVision AS
  Kenneth Vik Lund
  Telefon: 970 00 053
  E-post: kenneth@medicvision.no

  Universitetssykehuset Nord-Norge HF
  Innkjøpsavdelingen
  E-post: Innkjop-bestilling-UNN@unn.no

  Helgelandssykehuset HF
  Innkjøpsavdelingen
  E-post: innkjop@helgelandssykehuset.no

   

  Avtaleforvaltning divisjon nord

  avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no

  Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

  Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

  Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post
  avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.

  Merk at dersom du er bruker av et produkt/tjeneste på avtalen og har medisinske spørsmål, må du kontakte helsepersonell.

  Sist oppdatert 28.05.2024