logo Sykehusinnkjøp

Medisinsk koderevisjon - regional

Avtalen gjelder fra 5. juni 2019 til 4. juni 2020, og er forlenget til og med 31. desember 2023.

Avtalen gjelder levering av medisinsk koderevisjon og medisinsk kodeopplæring.

Analysesenteret AS er valgt som leverandør på alle deltilbudene. 

Kontaktperson: Tor Øystein Seierstad
Telefon: 908 65 915 
E-post: to@asl.no 

Avtalen har følgende deltilbud: 

 • Kodeopplæring

 • Koderevisjon innen somatikk

 • Koderevisjon innen psykisk helsevern og rus

Grunnleggende opplæring i medisinsk koding samt kortfattet innføring i ISF/DRG innen:

 • 1.1.Somatikk

 • 1.2. Psykisk helsevern voksne og TSB

 • 1.3.Barne- og ungdomspsykiatri

 • 2.Opplæring i medisinsk koding for kodekyndig personell

 • 3.Oppdateringer i medisinsk koding

Målet med kurset er å gjøre kursdeltakere i stand til å kunne kode i henhold til gjeldende regelverk.

Avtalen skal dekke revisjoner av kodingen i de somatiske klinikkene i foretakene. Ved hver revisjonsrunde skal det gjennomføres revisjon av ca. 90 opphold. Etter en gjennomført revisjon skal leverandør utarbeide en rapport som kan brukes til forbedringsarbeid med kodingen. Høyest score blir gitt til tilbud som er best egnet til å:

 • Avdekke feil og mangler

 • Systematisere resultatene på en oversiktlig måte

 • Sikre at resultatene kan brukes til opplæringsformål

 • Sikre mest mulig effektiv tidsbruk for kundene

Avtalen skal dekke revisjoner av kodingen innen psykisk helsevern og rus. Ved hver revisjonsrunde skal det gjennomføres revisjon av ca. 100 - 150 polikliniske konsultasjoner. Etter en gjennomført revisjon skal leverandør utarbeide en rapport som kan brukes til forbedringsarbeid med kodingen:

 • Avdekke feil og mangler

 • Avdekke svakheter i dokumentasjons- og kodepraksis for polikliniske behandlingsserier innen psykisk helsevern og rus

 • systematisere resultatene på en oversiktlig måte

 • Sikre at resultatene kan brukes til opplæringsformål

 • Sikre mest mulig effektiv tidsbruk for kundene

Helgelandssykehuset HF: 
Kontaktperson: Tove Anita Lyngved
E-post: Tove.Anita.Lyngved@helgelandssykehuset.no

Nordlandssykehuset HF: 
Kontaktperson: Lars Eirik Hansen
E-post: Lars.Eirik.Hansen@nordlandssykehuset.no 

Finnmarkssykehuset HF: 
Kontaktperson: Trond Amundsen
E-post: trond.dagfinn.amundsen@finnmarkssykehuset.no

Kontaktperson: Øyvin Grongstad
E-post: oyvin.grongstad@finnmarkssykehuset.no​

  For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon. 
  Logg inn (innkjøpsportalen)

  Om du ikke er bruker på innkjøpsportalen og har spørsmål om prislister eller statistikk, så kan du få dette ved å ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under. 
  Logg inn (leverandørstatistikk)

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Har du spørsmål om bruk av avtalen, anmodning om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send epost til avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.


  Sist oppdatert 20.04.2022