logo Sykehusinnkjøp

Mikroskop - dynamisk innkjøpsordning

Ordningen varer fra 1. januar 2022 til og med 29. desember 2029, og kan både forkortes og forlenges iht. anskaffelsesforskriften § 26-5 (3). 

Denne innkjøpsordningen gjelder for kjøp av mikroskop til foretakene i Helse Nord og Helse Vest.

Mikroskop under den dynamiske innkjøpsordningen er delt inn i følgende kategorier:   
  
1. Mikroskop, operasjon  
2. Mikroskop, ordinært  
3. Kolposkop  

I en dynamisk innkjøpsordning kan leverandører fortløpende søke om å bli innlemmet som kvalifisert leverandør gjennom hele innkjøpsordningens varighet.  

Alcon Nordic A_S - avtalenummer 54659101
Kontaktperson: Hanna Tvede Andersen
Telefon: +45 28450579
Epost: hanna.tvede_andersen@alcon.com

Carl Zeiss AS - avtalenummer 54659102
Kontaktperson: Rino André Johansen
Telefon: 48999097
Epost: Rino.andre.johansen@zeiss.com

Holger Hartmann AS - avtalenummer 54659103
Kontaktperson:  Marita Gustavsen
Telefon: 41546611
Epost: Marita.gustavsen@holgerhartmann.no

Inter Instrument AS - avtalenummer 54659104
Kontaktperson: Anja Rose Strohmaier
Telefon: 67107960
Epost: salg@interinst​.no​

Kebomed AS - avtalenummer 54659105
Kontaktperson: Kjersti Marceliussen 
Telefon: 97033171
Epost: kjma@kebomed.no​

Medistim Norge AS - avtalenummer 54659106
Kontaktperson: Torodd Rineide
Telefon: 23035263 / 90185908
Epost: torodd.fineide@medistim.com

MikronMed AB - avtalenummer 54659107
Kontaktperson: Hans Hellichius
Telefon: +46 44202478
Epost: hans@mikronmed.se

Ortomedic AS - avtalenummer 54659108​
Kontaktperson: Thormod Dønås
Telefon: 67518600
Epost: thormod.donas@ortomedic.n​o

​Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson: Eva Johnsen

Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson: Ola Ruus

Finnmarkssykehuset HF
Kontaktperson: Trond Amundsen

Kontaktperson: Øyvin Grongstad

Helgelandssykehuset HF
Kontaktperson: Karl Åsmund Nagelhus

  Sykehusinnkjøp HF divisjon Nord forvalter ordningen og koordinerer anbud og innhenting av tilbud for foretakene i Helse Nord. Når et Helseforetak har besluttet å gå til anskaffelse av et eller flere mikroskop, skal Sykehusinnkjøp HF kontaktes.  
   
  Sykehusinnkjøp HF og fagressurser fra Helseforetak utarbeide konkurransedokument tilpasset hvert spesifikke behov, kunngjøring skjer gjennom ordningen. Kvalifiserte leverandører vil da automatisk inviteres til å inngi tilbud. Tilbudsfrist vil være minimum 10 dager.  
   
  Etter tilbudsfrist må det foretas en evaluering av innkomne tilbud, samt innstilling av valgt leverandør. Sykehusinnkjøp vil koordinere dette sammen med fagressurser. Det vil bli inngått egne kjøpsavtaler for hvert enkelt kjøp, som Sykehusinnkjøp HF følger opp for signering og bestilling (hvordan sistnevnte gjøres avtales for hvert kjøp).  

  For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon. 
  Logg inn (innkjøpsportalen)

  Om du ikke er bruker på innkjøpsportalen og har spørsmål om prislister eller statistikk, så kan du få dette ved å ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under. 
  Logg inn (leverandørstatistikk)


  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Har du spørsmål om bruk av avtalen, anmodning om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send epost til avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.


  Sist oppdatert 28.05.2024