logo Sykehusinnkjøp

Operasjonshansker

Avtalen gjelder fra 10. januar 2022 og er forlenget til 9. januar 2025, og kan forlenges med ett år til.

På vegne av Finnmarkssykehuset HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF har Sykehusinnkjøp HF inngått avtale på levering av Operasjonshansker med tre leverandører på fire produktgrupper. 

Avtalenummer:22663101
Mølnlycke Health Care AS
Kontaktperson: Grethe Tørudstad
Telefon: 918 28 653
E-post: Grethe.torudstad@molnlycke.com

Avtalenummer:22663102
Onemed AS
Kontaktperson: Thor Anders Punterwold
Telefon: 977 14 474
E-post: Thor.punterwold@onemed.co

Avtalenummer:22663103
Mediq Norge AS
Kontaktperson: Lars Tveit
Telefon: 412 16 700
E-post: Lars.tveit@mediq.com 

Følgende leverandører er valgt for de ulike produktgruppene: 

1. Operasjonshansker Enkel Lateksfri: Encore. Leverandør: Onemed 
2. Operasjonshansker Enkel m/Lateks, Sempermed Supreme. Leveandør: Mediq Norge AS
3. Operasjonshansker Indikerende Lateksfri, Biogel PI Micro Indicator + Biogel PI Micro. Levreandør: Mølnlycke
4. Operasjonhansker Indikerende m/Lateks, Biogel Eclipse Indicator + Biogel Eclipse. Leverandør: Mølnlycke

Her legger vi inn prosjektleder og avtaleforvalter.

Universitetssykehuset Nord.-Norge HF:
Kontaktperson: Anders Karlberg
Telefon: 776 28 474/412 19 863
Epost: Anders.Karlberg@unn.no

Nordlandssykehuset HF:
Kontaktperson innkjøp: Ola Ruus
Telefon: 75 57 19 08
epost: Ola.Ruus@nordlandssykehuset.no

Finnmarkss​​ykehuset HF:
Kontaktperson: Trond Amundsen
Telefon: 789 69 929
E-post: Trond.Dagfinn.Amundsen@finnmarkssykehuset.no

Kontaktperson: Øyvin Grongstad
Telefon: 906 03 041
E-post: Oyvin.Grongstad@finnmarkssykehuset.no

Helgelandssykehuset HF:
Kontaktperson: Karl Åsmund Nagelhus
Telefon: 751 38 212/ 907 34 057 
Epost: Karl.Asmund.Nagelhus@helgelandssykehuset.no​

  Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem opp mot vinnende leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte innkjøpsavdelingen. ​

  For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon. 
  Logg inn (innkjøpsportalen)

  Om du ikke er bruker på innkjøpsportalen og har spørsmål om prislister eller statistikk, så kan du få dette ved å ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under. 
  Logg inn (leverandørstatistikk)


  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Har du spørsmål om bruk av avtalen, anmodning om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send epost til avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.


  ​​
  Sist oppdatert 28.05.2024