logo

Pasientvarmetepper

Avtalen gjelder fra 1. april 2022 til 31. mars 2024, med mulighet for forlengelse i inntil to år.

Avtalen gjelder aktive og passive tepper til Helse Nord. Avtalen gjelder for Finnmarkssykehuset HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Helgelandssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF.

Til orientering dekkes kostnad for varmeenhet deltilbud 1- aktive pasientvarmetepper inn ved kjøp av forbruksmateriell. Varmeenhetene er derfor kun til lån av helseforetakene.
Leverandøren plikter å yte følgende service og teknisk bistand til Kunden for produktene som omfattes avtalen:

  • Leverandør skal utføre all akuttservice, periodisk vedlikehold og utskifting av deler etter fabrikkens anbefaling for egen regning. Servicerapporter skal sendes medisin teknisk avdeling for registrering i intern database. Responstid for akuttservice skal ikke overstige 48 timer.
  • De medisinsk tekniske avdelingene kan være behjelpelig med akuttservice hvis kapasiteten muliggjør det. Slik service faktureres etter gjeldene timesatser for ekstern service.​
Nødvendig testutstyr utplasseres til MTA ved hvert foretak. Tilbyder skal alltid ha ekstra varmeenheter tilgjengelig ved helseforetakene, antallet avklares ved bestilling. Leverandøren skal ha garanti- og vedlikeholdsansvar i kontraktsperioden og varmeenhetene hentes tilbake ved opphør av avtalen.

3M Norge AS
Kontakt
person: Birgitte Halkjelsvik
Telefon: 95977319  
E-post: bhalkjelsvik@mmm.com

Mölnlycke Health Care AS

Kontaktperson: Jørund Estenstad​
Telefon: 90530392
E-postadresse: Jorund.estenstad@molnlycke.com

Produkter på avtale
​Delkontrakt​

​Leverandør
​1 Pasientvarmetepper Aktiv​
​3M Norge AS
​2 Pasientvarmetepper Aktiv Selvvarmende
​Mölnlycke Health Care AS
3 ​Pasientvarmetepper Passiv
​Mölnlycke Health Care AS​

Finnmarkssykehuset HF

Kontaktperson: Øyvin Grongstad
E-post: oyvin.grongstad@finnmarkssykehuset.no​

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Kontaktperson: Anders Karlberg

Nordlandssykehuset HF

Kontaktperson: Ola Ruus
E-post: ola.ruus@nordlandssykehuset.no

Helgelandssykehuset HF 

Kontaktperson: Karl Åsmund Nagelhus
E-post: Karl.Asmund.Nagelhus@helgelandssykehuset.no​

​​

Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem opp mot leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte innkjøpsavdelingen.

Prisinformasjon for avtalen er tilgjengelig via www.hstat.no. Tilgang til denne portalen er begrenset til ansatte ved helseforetakene. Innkjøpsseksjonen ved Helse Nord RHF delegerer tilgang, og kan kontaktes avtaleforvaltning@helse-nord.no.  

For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon. 
Logg inn (innkjøpsportalen)

Om du ikke er bruker på innkjøpsportalen og har spørsmål om prislister eller statistikk, så kan du få dette ved å ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under. 
Logg inn (leverandørstatistikk)


Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Har du spørsmål om bruk av avtalen, anmodning om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send epost til avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.Sist oppdatert 19.01.2023