logo Sykehusinnkjøp

Prosedyrepakker

Avtalen gjelder fra 1. mars 2021 og er forlenget til 28. februar 2025. Avtalen for prosedyrepakker til røntgen/angio gjelder fra 1. oktober 2023 til 30. september 2025. Den kan forlenges med ett år om gangen opptil to ganger.

Avtalen omfatter kjøp av [PRODUKT/TJENESTE].

Avtalen dekker følgende områder:

Delkontrakt 1
Ortopedi
Leverandør: Mölnlycke Health Care AS

Delkontrakt 2
Øre-nese-hals
Leverandør: Mölnlycke Health Care AS

Delkontrakt 3
Generell kirurgi
Leverandør: Mölnlycke Health Care AS

Delkontrakt 4
Urologi/endokrin
Leverandør: Mölnlycke Health Care AS

Delkontrakt 5
Robot
Leverandør: Mölnlycke Health Care AS

Delkontrakt 6
Nevrokirurgi
Leverandør: Mölnlycke Health Care AS

Delkontrakt 7
Kard.lab
Leverandør: Vingmed AS 

Delkontrakt 8
Thorax
Leverandør: Mölnlycke Health Care AS

Delkontrakt 9
Poliklinikk
Leverandør: Mölnlycke Health Care AS

Delkontrakt 10
Øyekirurgi
Leverandør: Mölnlycke Health Care AS

Delkontrakt 11
Røntgen/Angio
Leverandør: Vingmed AS

Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem for kjøp av forbruksmateriell opp mot leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via bestillingssystem eller ved å kontakte innkjøpsavdelingen.​

 

  Möln​​​​lycke Health Ca​​re AS
  Avtalenummer: 23167101
  Kontaktperson: Jørund Estenstad
  Telefon: 22 70 63 70/ 90 53 03 92
  Epost: Jorund.Estenstad@molnlycke.com

  Vin​​gmed AS
  Avtalenummer: 23167102 og 26900201
  Kontaktperson: Jan Edgar Eriksen
  Telefon: 97190119
  Epost: ​jan.edgar.eriksen@vingmed-as.no

  Finnmark​ssykehuset HF

  Kontaktperson: Trond Amundsen og Øyvin Grongstad
  E-post: innkjop@finnmarkssykehuset.no

  Universit​etssykehuset Nord-Norge HF

  Kontaktperson: Anders Karlberg
  E-post:  Innkjop-bestilling-UNN@unn.no
   

  Nor​​dlandssykehuset HF

  Kontaktperson: Ola Ruus

  E-post: NLSH-Innkjop@nordlandssykehuset.no​

  Helg​​elandssykehuset HF

  Kontaktperson: Karl Åsmund Nagelhus

  E-post: innkjop@helgelandssykehuset.no

  Avtaleforvaltning divisjon nord

  avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no

  Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

  Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

  Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post
  avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.

  Merk at dersom du er bruker av et produkt/tjeneste på avtalen og har medisinske spørsmål, må du kontakte helsepersonell.

  Sist oppdatert 28.05.2024