logo

Prosedyrepakker

Avtalen gjelder fra 1. mars 2021 og er forlenget til 29. februar 2024, med mulighet for forlengelse for ett siste år.Delområde 11 Røntgen med Merit Medical AS er forlenget til 31.10.23, og avsluttes deretter i sin helhet.

Rammeavtalen omfatter prosedyrepakker innen følgende fagfelt:

 1. Ortopedi (Mölnlycke Health Care AS)
 2. Øre-nese-hals (Mölnlycke Health Care AS)
 3. Generell kirurgi (Mölnlycke Health Care AS)
 4. Urologi/endokrin (Mölnlycke Health Care AS)
 5. Robot (Mölnlycke Health Care AS)
 6. Nevrokirurgi (Mölnlycke Health Care AS)
 7. Kard.lab (Vingmed AS) 
 8. Thorax (Mölnlycke Health Care AS )
 9. Pol.klin. (Mölnlycke Health Care AS)
 10. Øyekirurgi (Mölnlycke Health Care AS)​
 11. Røntgen (Merit Medical AS, avsluttes 31.10.23)

​​​​​​​

Möln​​​​lycke Health Ca​​re AS 
Kontaktpersoner: Jørund Estenstad
Telefon: 22 70 63 70/ 90 53 03 92
Epost: Jorund.Estenstad@molnlycke.com

Vin​​gm
ed AS
Kontaktperson: Didrik Lantz 
Telefon 913 16 797
Epost: didrik.lantz@vingmed-as.no

Meri​​t Medical Norway AS 
Kontaktperson: Tom André Lyng 
Telefon: 922 18 010​
Epost: tomandre.lyng@merit.com​

For nærmere spesifikasjon av innhold i den enkelte prosedyrepakke ta kontakt med kontaktpersoner i helseforetak eller avtaleforvaltning i Sykehusinnkjøp HF, divisjon nord avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no

Finnmark​ssykehuset HF

Kontaktperson: Trond Amundsen og Øyvin Grongstad
E-post: innkjop@finnmarkssykehuset.no

Universit​etssykehuset Nord-Norge HF

Kontaktperson: Anders Karlberg
E-post:  Innkjop-bestilling-UNN@unn.no

Nor​​dlandssykehuset HF

Kontaktperson: Ola Ruus

E-post: NLSH-Innkjop@nordlandssykehuset.no​

Helg​​elandssykehuset HF

Kontaktperson: Karl Åsmund Nagelhus

E-post: innkjop@helgelandssykehuset.no​​

Avtalene som er inngått innenfor hvert delområde er en eneavtale med hver leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet. Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem (Clockwork) opp mot hver enkelt leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte Innkjøpsavdelingen.

Bestilling prosedyrepakker

 • Kunden forpliktes kun av gyldig bestilling.
 • Dersom Leverandøren forstår eller har grunn til å anta at leveransen blir forsinket, skal Leverandøren uten ugrunnet opphold underrette Kunden om dette skriftlig. Unnlatt underretning avskjærer Leverandøren fra å påberope seg force majeure som begrunnelse for forsinkelsen.
 • Leverandøren skal oversende ordrebekreftelse til Kunden straks bestilling er mottatt, med akseptert leveranse i henhold til bestilling.

For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon. 
Logg inn (innkjøpsportalen)

Om du ikke er bruker på innkjøpsportalen og har spørsmål om prislister eller statistikk, så kan du få dette ved å ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under. 
Logg inn (leverandørstatistikk)

Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Har du spørsmål om bruk av avtalen, anmodning om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send epost til avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.Sist oppdatert 17.02.2023