logo

PVK, SVK, VAP, PICC-line

Avtalene gjelder i to år med mulighet for forlengelse i inntil to år. Avtalen består av flere kontrakter med ulike avtaleperioder; 1. november 2021 til 30. oktober 2023, 15. november 2021 til 14. november 2023, 1. februar 2022 til 31. januar 2024, 1. februar 2023 til 31. januar 2025

Det er inngått rammeavtaler på perifere venekateter, sentralt venekateter, dialysekateter, veneport, veneportkanyle, spinalkanyler/sett og epidural til  Helse Nord og Helse Midt-Norge.

Delkontrakt 11, 12, 13 og 14 (epidural og spinal) gjelder kun for Helse Midt-Norge, men Helse Nord har en opsjon på å tiltre avtalen når dagens avtale på Anestesirekvisita er utgått.​

Vingmed AS
Kontaktperson: Torbjørn Berdal
Telefon: 67580680 / 959 82 645
Epost: torbjorn.berdal@vingmed-as.no 

B Braun Medical AS
Kontaktperson: Jan S. Haugen​
Telefon: 48161747
​Puls AS
Kontaktperson​: Mona Lisa Ruud
Telefon: 41161362
​Vygon AS
Kontaktperson​: Kåre Lindalen
Telefon: 23654310

​​Abbott Rapid Diagnostics AS
Kontaktperson​: Gro Edvardsen / Camilla Hanstvedt
Telefon: 97531904 / 41562293

​​Bard Norway AS
Kontaktperson​: Brit Cederholm
Telefon:  42386010

​Becton Dickinson Norway AS
Kontaktperson​: Ida Leona V Bjørklund
Telefon: 90872430

Codan Norge AS
Kontaktperson​: Marius Helgesen​
Telefon: 92236357
Epost: mah@codan.no

Produkter på avtale
​​
Delkontrakt

Produktgr​uppe og -na​vn​
​Leverandør
​1 A​


​Sentralt venekateter korttids barn og nyfødt (1 lumen)
Vingmed AS

​​1 B
​​Sentralt venekateter korttids barn og nyfødt (2 og 3 lumen)
​B Braun Medical AS
​2
​Sentralt venekateter korttids voksen
​​B Braun Medical AS
​3
​Sentralt venekateter Hickmankateter og tilbehør barn og voksen
​Puls AS
​4
​Veneporter barn og voksen
​Vygon AS
​5
​Veneportkanyle
​Abbott Rapid Diagnostics AS
​6
​Navlevenekateter
​Vygon AS
​7
​Dialysekateter
​Kansellert
​8
​Mid-Line kateter
​Bard Norway AS
​9

​SVK PICC line barn og nyfødt
​Vygon AS
​10.1

​SVK PICC line voksen med OTW-teknikk
​​Becton Dickinson Norway AS
​​10.2

​SVK PICC line voksen med seldinger-teknikk
​Vygon AS
​10.3
​SVK PICC line voksen med EKG-teknikk
​​Becton Dickinson Norway AS​
​11

​Spinalkanyler og sett
​​B Braun Medical AS
​12

​Spinalkanyler utenom sett
​​B Braun Medical AS
​13

​Kanyle nervevlokkade
​​B Braun Medical AS
​14

​Epiduralsett og kanyler
​​B Braun Medical AS

15
​Perifere venekateter med sikkerhet og med brønn
​Becton Dickinson Norway AS
​16

​Perifere venekateter med sikkerhet og uten brønn
​Codan Norge AS
​17

​Perifere venekateter uten sikkerhet og med brønn
​Becton Dickinson Norway AS
​18 A

​Perifere venekateter for ultralydveiledet venekanylering (51 mm)
​​Becton Dickinson Norway AS
​18 B
​​Perifere venekateter for ultralydveiledet venekanylering (64 mm)
​B Braun Medical AS
​19

​Perifere venekateter for trykksprøyte
​Becton Dickinson Norway AS
​20

​Perifere venekateter (24G-26G) med sikkerhet uten brønn
​Codan Norge AS
​21

​Perifere venekateter (24G-26G) uten sikkerhet uten brønn
​Becton Dickinson Norway AS
​22

​Perifere venekateter (24G-26G) uten sikkerhet med brønn
​​B Braun Medical AS
​23
​Perifere venekateter (24G-26G) med sikkerhet med brønn
​​B Braun Medical AS

Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson: Eva Johnsen
Telefon: 776 26 149

Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson: Ola Ruus
Telefon: 755 71 908

Finnmarkssykehuset HF
Kontaktperson: Trond Amundsen
Telefon: 789 69 929

Kontaktperson: Øyvind Grongstad
Telefon: 906 03 041
E-post: oyvin.grongstad@finnmarkssykehuset.no​

Helgelandssykehuset HF
Kontaktperson: Karl Åsmund Nagelhus
Telefon: 75138212 / 90734057

  Avtalene som er inngått innenfor hvert delområde er en eneavtale med hver leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet. Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem (Clockwork) opp mot hver enkelt leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte Innkjøpsavdelingen.

  Bestilling: 
  • Kunden forpliktes kun av gyldig skriftlig eller elektronisk bestilling.
  • Leverandøren skal oversende ordrebekreftelse til Kunden straks bestilling er mottatt, med akseptert leveranse i henhold til bestilling. 
  • Dersom leveranse ikke kan utføres i henhold til bestillingen, skal Leverandøren informere Kunden om dette uten ugrunnet opphold etter mottak av bestilling.
  • Dersom Leverandøren forstår eller har grunn til å anta at leveransen blir forsinket, skal Leverandøren uten ugrunnet opphold underrette Kunden om dette skriftlig. Unnlatt underretning avskjærer Leverandøren fra å påberope seg force majeure som begrunnelse for forsinkelsen.
  Leverandøren skal sende alle varer som er omfattet av avtalen innen 48 timer og være levert mottaker senest 3-5 virkedager etter bestilling​.

  For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon. 
  Logg inn (innkjøpsportalen)

  Om du ikke er bruker på innkjøpsportalen og har spørsmål om prislister eller statistikk, så kan du få dette ved å ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under. 
  Logg inn (leverandørstatistikk)


  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Har du spørsmål om bruk av avtalen, anmodning om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send epost til avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.
  Sist oppdatert 19.01.2023