logo Sykehusinnkjøp

Renholdstjenester til Pingvinhotellet ed Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Avtalen gjelder fra 1. oktober 2023 til 30. september 2025, med mulighet for prolongering i inntil 2 år.

Avtalen gjelder levering av renholdstjenester til Pingvinhotellet.

Toma Facility Service AS, avd. Tromsø er valgt som leverandør. 

Kontaktperson: Helga Solvold-Perander 
Telefon: 90933349 
E-post: Helga.perander@toma.no 

Astri Merethe Ronesen
Telefon: 90834165
E-post: Astrid.Merethe.Ronesen@unn.no

  For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon. 
  Logg inn (innkjøpsportalen)

  Om du ikke er bruker på innkjøpsportalen og har spørsmål om prislister eller statistikk, så kan du få dette ved å ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under. 
  Logg inn (leverandørstatistikk)

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Har du spørsmål om bruk av avtalen, anmodning om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send epost til avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.


  Sist oppdatert 28.12.2023