logo Sykehusinnkjøp

Røntgen forbruksmateriell

Avtalen gjelder fra 1. desember 2021 og er prolongert til 30. november 2024, med mulighet for prolongering i ett år til. 

På vegne av foretakene i Helse Nord har Sykehusinnkjøp inngått avtale for levering av forbruksmateriell til røntgen. Avtalen inneholder 82 delkontrakter fordelt på 20 leverandører.

Avtalen gjelder i hovedsak for Finnmarkssykehuset HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helgelandssykehuset HF.
Nordlandssykehuset HF har en egen lokal avtale for slikt forbruksmateriell, men har tiltrått på noen delkontrakter på denne rammeavtalen og kan tiltre øvrige delkontrakter på opsjon. 

For noen delkonkurranser er det lagt inn en mulighet for parallelle rammeavtaler med tildeling til 1-3 leverandører. Begrunnelsen for dette er å sikre god dekning av ulike produkttyper og størrelser som det er behov for. Det er i tillegg inngått avtale om konsignasjonslager. Dette gjelder for 4 delkontrakter.  

Rammeavtalen Forbruksmateriell Røntgen er inngått med 20 leverandører innen 80 delområder. På grunn av det store omfanget av avtalen finner dere en egen oversikt over delavtalene i et eget dokument her

Nordlandssykehuset HF har tiltrådt på følgende delkontrakter: 

Delkontrakt 4 –   Punksjonsnåler (01.12.21)
Delkontrakt 10 -Biopsipistoler Engangs Halvautomatiske (01.09.22)
Delkontrakt ​ 14 – Pasientsett til CALMED (CT 14000)  (01.12.21)
Delkontrakt  16 -  Drenasjekatetere Galle Seldingerteknikk (01.12.21)
Delkontrakt  26 – Ultralydgel  (01.12.21)
​Delkontrakt 28 - Diagnostiske kateter m/endehull (01.09.22)​
Delkontrakt 31 – Coil pusher makro (01.12.21)
Delkontrakt  32 – Makrocoiler 0.035  (01.12.21)
Delkontrakt 34 – Microcoiler 0.018 avtakbare (01.12.21)
Delkontrakt  46 – Styrbare introdusere (01.12.21)
Delkontrakt  65 – Trombolysekatetere (01.12.21)

Resterede produkområdere finnes allerede på egen avtale for Nordlandssykehuset HF: Røntgen/angiografi forbruksmateriell - NLSH HF

Finnmarkssykehuset HF
Kontaktperson: Trond Amundsen
Telefon: 789 69 929
 
Kontaktperson: Øyvin Grongstad
Telefon: 906 03 041
E-postadr.: oyvin.grongstad@finnmarkssykehuset.no​
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson: Christi Parker Aune 
Telefon: 77 62 60 00 / 77 66 91 35
 
Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson: Ola Ruus
Telefon: 75 53 40 00 
 
Helgelandssykehuset HF
Kontaktperson: Karl Åsmund Nagelhus
Telefon: 751 38 212

  Hovedregelen er at avtalene som er inngått innenfor hvert delområde er en eneavtale med en leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet. Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem opp mot leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte innkjøpsavdelingen.

  Ved parallelle rammeavtaler vil det bli inngått avtale med inntil 3 leverandører. Den konkrete vurderingen vil være avhengig av tilbudenes sammensetning og en helhetsvurdering av kostnader, produktegenskaper og behov. Der det ikke er mulig å evaluere deltilbudet i sin helhet forbeholder vi oss retten til å tildele ned på varelinjenivå. 

  Leverandørene vil bli rangert etter plassering i konkurransen, hvor den høyest rangerte leverandør blir å anse som hovedleverandør. De to leverandørene med lavere rangering enn hovedleverandør vil bli leverandør 2 og 3. 

  Omsetningen fordeles etter en prioritering hvor hovedleverandør benyttes først osv. Dette betyr at fordeling av kjøp (avrop) som hovedregel skal skje med den leverandør som er rangert som den høyeste. Leverandør 2 og 3 må i utgangspunktet påregne et lavt omfang. Unntak fra dette kan gjøres i følgende tilfeller, og da hos den høyest rangerte tilbyderen hvor unntaket ikke kommer til anvendelse: 
  • Særskilte medisinskfaglige vurderinger fra behandlende lege som tilsier at produkt fra lavere rangert leverandør er bedre egnet for den aktuelle prosedyre/indikasjon/pasient. 
  • Overfor rangerte leverandør ikke kan levere produktet(ene) eller levere innen avtalefestet tid. Med levere produktene menes også dersom leverandør ikke tilbyr den aktuelle størrelsen etterspurt i referanselinjen, og leverandører rangert under tilbyr disse. 
  • Ved studier og utprøving av produkter, begrenset oppad til 20% årlig volum. Dette kan omfatte produkter med lavere rangering eller produkter som ikke er omfattet av rammeavtalen. 
  Unntaket besluttes av det ansvarlige fagpersonale på avdeling hvor produktet anvendes. 

  Dersom det i løpet av avtaleperioden blir publisert leverandøruavhengige, vitenskapelige studier som viser at tilbudt produkt fra en leverandør ikke lenger er anbefalt brukt, vil rangeringen kunne endre seg. Leverandøren vil varsles på forhånd og gis mulighet til å komme inn på avtalen igjen dersom det kan tilbys et akseptabelt erstatningsprodukt.

  For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon. 
  Logg inn (innkjøpsportalen)

  Om du ikke er bruker på innkjøpsportalen og har spørsmål om prislister eller statistikk, så kan du få dette ved å ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under. 
  Logg inn (leverandørstatistikk)


  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Har du spørsmål om bruk av avtalen, anmodning om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send epost til avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.
  Sist oppdatert 20.01.2023