logo Sykehusinnkjøp

Sårdren, sug, slanger og poser

Avtalen gjelder fra 1. februar 2024 til 31. januar 2026. Den kan forlenges med ett år om gangen opptil to ganger.

Avtalen omfatter kjøp av sådren, sug, slanger og poser til Finnmarkssykehuset HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF.  

Avtalen dekker følgende områder:

Delkontrakt 1
Sugesystem (sugeposer, ytterbeholdere og tilbehør
Leverandør: Mediplast AS

Delkontrakt 2
Engangs sugesett
Leverandør: Mediplast AS

Delkontrakt 3
Engangs sugeslanger
Leverandør: Mediplast AS

Delkontrakt 4
Engangs sårdren
Leverandør: Mediplast AS

Rammeavtale inngått med en leverandør pr. delkontrakt. HF-ene gjør bestillinger via eget bestillingssystem opp mot vinnende leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte innkjøpsavdelingen.

  Mediplast AS
  Avtalenummer: 25370201
  Kontaktperson: Marit Vee Akselsen
  Telefon: +47 911 61 846
  E-post: marit.vee.akselsen@mediplast.com

  Finnmarkssykehuset HF
  Innkjøpsavdelingen
  E-post: innkjop@finnmarkssykehuset.no

  Universitetssykehuset Nord-Norge HF
  Innkjøpsavdelingen
  E-post: Innkjop-bestilling-UNN@unn.no

  Nordlandssykehuset HF
  Innkjøpsavdelingen
  E-post:  innkjop@nlsh.no

  Helgelandssykehuset HF
  Innkjøpsavdelingen
  E-post: innkjop@helgelandssykehuset.no

  Avtaleforvaltning divisjon nord

  avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no

  Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

  Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

  Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post
  avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.

  Merk at dersom du er bruker av et produkt/tjeneste på avtalen og har medisinske spørsmål, må du kontakte helsepersonell.

  Sist oppdatert 28.05.2024