logo Sykehusinnkjøp

SPSS lisenser

Avtalen gjelder fra 1. juli 2023, og har ingen satt utløpsdato.

Det er signert en regional avtale med Crayon som skal sikre brukere i Helse Nord tilgang til abonnement på SPSS programvare. Abonnement skal være avgrenset til akademisk bruk av studenter og forskere tilknyttet forskningsformål. Dette er en forlengelse av eksisterende avtale som går ut juni 2023. 
Det skal være mulig for kunde å både gå opp og ned i antall abonnement gjennom avtaleperioden. Kunde skal også ha mulighet til å kjøpe tilleggsmoduler eller andre abonnementstyper/lisenser til SPSS i løpet av avtaleperioden.  
 
Prisinformasjon for avtalen er tilgjengelig via www.hstat.no. Tilgang til denne portalen er begrenset til ansatte ved helseforetakene. Innkjøpsseksjonen ved Helse Nord RHF delegerer tilgang, og kan kontaktes avtaleforvaltning@helse-nord.no.   

Crayon AS:
Kontaktperson: Mads Borgen 
Telefon: 916 64 003 
 
Crayon AS:
Kontaktperson: Cecilia Nguyen 
Telefon: 410 20 413 
epost: Cecilia.Nguyen@crayon.no  

Lisensavtalen ivaretar kjøp og vedlikehold av SPSS produkter.

Avtaleforvaltning divisjon nord

avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no

Helse Nord RHF: 
Kontaktperson: Tove Klæboe Nilsen, forskningssjef
Telefon: 986 84 862
 
 
Helse Nord RHF: 
Kontaktperson: Per Ernst Wollen 
Telefon: 90 64 07 52 
epost: Per.Ernst.Wollen@hnikt.no 

  Avtaleansvarlig Tove Klæboe Nilsen kan kontaktes for veiledning om bruk av avtalen.

  For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon. 
  Logg inn (innkjøpsportalen)

  Om du ikke er bruker på innkjøpsportalen og har spørsmål om prislister eller statistikk, så kan du få dette ved å ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under. 
  Logg inn (leverandørstatistikk)

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Har du spørsmål om bruk av avtalen, anmodning om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send epost til avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.


  Sist oppdatert 28.05.2024