logo Sykehusinnkjøp

Stillingsmarkedsføring og Employer Branding

Avtalen gjelder fra 1. september 2022 til 1. september 2024. Den kan forlenges med ett år om gangen opptil to ganger.

​Avtalen inneholder Stillingsmarkedsføring og Employer Branding for helseforetakene i Helse Nord, herunder innholdsproduksjon og publisering av annonser.

Prisinformasjon for avtalen er tilgjengelig via www.hstat.no. Tilgang til denne portalen er begrenset til ansatte ved helseforetakene. Innkjøpsseksjonen ved Helse Nord RHF delegerer tilgang, og kan kontaktes avtaleforvaltning@helse-nord.no.  ​

Whydentify AS
Kontaktperson: Mikael Sundberg
Telefon: 97 87 19 54
E-post: mikael.sundberg@whydentify.no​

Avtalen inneholder Stillingsmarkedsføring og Employer Branding for helseforetakene i Helse Nord, herunder innholdsproduksjon og publisering av annonser.

​Kort beskrivelse av hvordan bruker avtalen 

Her legger vi inn prosjektleder og avtaleforvalter.

Finnmarkssykehuset HF
Innkjøpsavdelingen
E-post: innkjop@finnmarkssykehuset.no

Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Innkjøpsavdelingen
E-post: Innkjop-bestilling-UNN@unn.no

Nordlandssykehuset HF
Innkjøpsavdelingen
E-post:  innkjop@nlsh.no

Helgelandssykehuset HF
Innkjøpsavdelingen
E-post: innkjop@helgelandssykehuset.no

For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon. 
Logg inn (innkjøpsportalen)

Om du ikke er bruker på innkjøpsportalen og har spørsmål om prislister eller statistikk, så kan du få dette ved å ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under. 
Logg inn (leverandørstatistikk)

Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Har du spørsmål om bruk av avtalen, anmodning om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send epost til avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.

 
Sist oppdatert 28.05.2024