logo Sykehusinnkjøp

Sutur, hudklips, hudklipsfjerner, karstrikk og sårstøtte

Avtalen gjelder fra 1. august 2023 til 31. juli 2025. Den kan forlenges med ett år om gangen opptil to ganger.

Avtalen gjelder kjøp av suturer, hudklips, hudklipsfjernere, karstrikk og sårstøtte til Finnmarkssykehuset HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF. Rammeavtalen overtar for tidligere regional rammeavtale for «Suturer hudklips, hudklipsfjernere, hudlim, karstrikk og sårstøtte". 

Det er inngått parallelle rammeavtaler på delkontrakt 2 (resorberbar, monofil) og 4 (utvalgte varelinjer på silke og stål). Se nærmere under «Slik brukes avtalen». 
 
Leverandør er forpliktet til å tilby opplæring i bruk av produktene til alle sykehus i forbindelse med implementering av avtalen (etter behov og i samarbeid med) og i hele avtaleperioden ute hos kunden uten ekstra kostnader for Oppdragsgiver eller helseforetaket. 

B BRAUN MEDICAL AS
Avtalenummer: 24458201 Suturer og karstrikk HN

Kontaktperson: Anita Edwin
Telefon: 93 04 95 00 
Epost: Anita.edwin@bbraun.com

Corza Medical GmbH 
Avtalenummer: 24458202 Suturer HN
 
Kontaktperson: Linda Ander 
Telefon: +46 70 36 44 788 
Epost: linda.ander@corza.com

Kontaktperson: Anders Schiöld 
Epost: Anders.Schioeld@corza.com

ECOMED HELSEPRODUKTER AS
Avtalenummer: 24458203 Suturer – hudklipsfjernere HN 

Kontaktperson: Hanne Marie Greibrokk 
Telefon: 47 33 11 53 
Epost: Hanne.greibrokk@ecomed.no

MEDTRONIC NORGE AS 
Avtalenummer: 24458204 Suturer og hudklips HN 

Kontaktperson: Per-Aasmund Utgård / Camilla Vaagan 
Telefon: +47 922 57 040
Epost: per-aasmund.utgaard@medtronic.com

Kontaktperson: Camilla Vaagan 
Telefon: +47 93 03 45 53
Epost: camilla.vaagan@medtronic.com

ORTOMEDIC AS
Avtalenummer: 24458205 Suturer HN

Kontaktperson: Tom Andre Vespestad  
Telefon: 45959869 
Epost: tom.andre.vespestad@ortomedic.no

 

Delkontrakt nummer  Delkontraktnavn Leverandør
1  
 
Resorberbar, multifil 
 
 

B. Braun – alle tilbudte varelinjer, 6 varelinjer ble ikke tilbudt og tildeles iht. rangering. 
 
1.32 Medtronic 
1.33 Medtronic 
1.48 Medtronic 
1.49 Medtronic 
1.16 Ortomedic 
1.108 Ortomedic 
2  
 Resorberbar, monofil 

1. Medtronic 
2. B.Braun 
3. Ortomedic 
3 Ikke- resorberbar, multifil   B. Braun 
4 Ikke- resorberbar, monofil, syntetisk  B. Braun 
4 Ikke-resorberbar, 
silke og ståltråd 
1. B. Braun 
2. Medtronic 
3. Ortomedic 
5 Antibakterielle suturer  Ortomedic
6 Knytefrie suturer  Corza 
7 Hudklips, engangs   Medtronic 
8 Hudklipsfjernere  Ecomed 
9 Karstrikk  B. Braun 
10
 
Sårstøtte 
 
 
 10.1 Avlyst grunnet manglende tilbud 
10.2 Ortomedic 
10.3 B. Braun 
11
Suturkit 
 
 Avlyst grunnet manglende tilbud 

Avtaleforvaltning divisjon nord

avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no

 
Finnmarkssykehuset HF:
 
Helgelandssykehuset HF:
 
Nordlandssykehuset HF:
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF:

  Bestilling: 
  Rammeavtale inngått med en leverandør pr. delkontrakt. HF-ene gjør bestillinger via eget bestillingssystem opp mot vinnende leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte innkjøpsavdelingen. 
   
  Levering: 
  Det skal være mulighet for levering 1-2 ganger pr. uke eller senest en uke etter bestilling. Leveringstid på hasteleveranser skal være innen 48 timer. 
   
  Parallelle rammeavtaler:
  Delkontrakt 2 og 4 (varelinjer på silke og stål) har parallelle rammeavtaler. Det er kun produkter som hovedleverandør har på avtale som implementeres. Avrop foretas i henhold til følgende prosedyre: 
   
  Leverandørene er rangert etter plassering i konkurransen, hvor den høyest rangerte leverandør er hovedleverandør. Valg av produkter fra leverandør med lavere rangering enn hovedleverandør vil kun skje når særskilte medisinskfaglige vurderinger av behandlende personell tilsier dette, eller at hovedleverandør ikke kan levere aktuelt produkt. 
   

  For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon. 
  Logg inn (innkjøpsportalen)

  Om du ikke er bruker på innkjøpsportalen og har spørsmål om prislister eller statistikk, så kan du få dette ved å ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under. 
  Logg inn (leverandørstatistikk)

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Har du spørsmål om bruk av avtalen, anmodning om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send epost til avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.

  ​​
  Sist oppdatert 28.05.2024