logo Sykehusinnkjøp

Ultralydapparat

Avtalen gjelder fra 1. januar 2022 og er forlenget til 31. desember 2024. Den kan forlenges med ett år til.

​Det er inngått parallelle rammeavtaler hvor avrop gjøres via en minikonkurranse hvor alle leverandører som har signert avtale inviteres til å gi tilbud. Leverandørene har svart ut en rekke minstekrav i en kravspesifikasjon. Evalueringskrav vil stilles i en minikonkurranse. Sykehusinnkjøp vil bistå med utforming av en minikonkurranse.

Det foreligger ingen priser i denne avtalen ettersom priser vil bli etterspurt i en minikonkurranse. Annen informasjon for avtalen er tilgjengelig via Leverandørportalen​. Tilgang til denne portalen er begrenset til ansatte ved helseforetakene. Innkjøpsseksjonen ved Helse Nord RHF delegerer tilgang, og kan kontaktes avtaleforvaltning@helse-nord.no.  

Philips Norge AS - avtalenummer 23162101
Kontaktperson: Ståle Kragh Jenssen
Telefon: 90199674
Inter-Medical AS - avtalenummer 23162103
Kontaktperson: Alexander Bergset
Telefon: 97560172

GE Vingmed Ultrasound AS - avtalenummer 23162104
Kontaktperson: Jenny Åsmul
Telefon: 95338898

Kebomed AS - avtalenummer 23162102
Kontaktperson: Petter M. Berge
Telefon: 92888911

Tromp Medical AS - avtalenummer 231621015
Kontaktperson: Dan Pedersen
Telefon: 45618108
Secma AS - avtalenummer 231621016​​
Kontaktperson: Frank Jakobsen Skillbred
Telefon: 48272646
E-post: fjs@secma.no

Produkter på avtale
​Delkonkurranse

​Produktgruppe
​Leverandører
​1
​Føde mid-range
​Philips Norge AS
Inter-Medical AS
GE Vingmed Ultrasound AS
Tromp Medical AS
Secma AS
​2
​Føde high-range
​Philips Norge AS
Inter-Medical AS
GE Vingmed Ultrasound AS
Tromp Medical AS
​3
​Revmatologi mid-range
​Philips Norge AS
Inter-Medical AS
GE Vingmed Ultrasound AS
Tromp Medical AS
Secma AS
​4
​Revmatologi high-range
​Philips Norge AS
Inter-Medical AS
GE Vingmed Ultrasound AS
Tromp Medical AS
Secma AS
​5
​Røntgen mid-range
​Philips Norge AS
Inter-Medical AS
GE Vingmed Ultrasound AS
Tromp Medical AS
​6
​Røntgen high-range
​Philips Norge AS
Inter-Medical AS
GE Vingmed Ultrasound AS
Tromp Medical AS
​7
​Urologi mid-range
​Avlyst
​8
​Urologi high-range
​Kebomed AS​

  Investeringsbehov som omfatter avtalen, vil meldes inn til Sykehusinnkjøp. Sykehusinnkjøp involverer fag (kontaktperson når behov meldes inn) og medisinsk teknisk personell for å utarbeide evalueringskrav og eventuelle minstekrav. Sykehusinnkjøp sørger for publisering av minikonkurransen til rammeavtaleparter, bistår fag i av evaluering av innkomne tilbud samt avgjørelse av konkurranse.

  For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon. 
  Logg inn (innkjøpsportalen)

  Om du ikke er bruker på innkjøpsportalen og har spørsmål om prislister eller statistikk, så kan du få dette ved å ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under. 
  Logg inn (leverandørstatistikk)


  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Har du spørsmål om bruk av avtalen, anmodning om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send epost til avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.
  Sist oppdatert 22.12.2023