logo

Utvendig vask av vinduer for Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Avtalen gjelder fra 1.mai 2023 til 14.05.2025. Den kan forlenges med ett år om gangen opptil to ganger

Rammeavtalen er en lokal avtale på renholdstjenester til UNN HF. Det er totalt 1 leverandør på avtalen. 

Avtalen dekker følgende områder:

Delkontrakt 1
UNN Harstad

Delkontrakt 2
Narvik (tiltrer avtale 2024)

Delkontrakt 3
UNN Breivika

Delkontrakt 4
UNN Åsgård og opsjon A UNN Åsgård, øvrige bygg

Delkontrakt 5
Pingvinhotellet i Breivika

Avtalene som er inngått innenfor hvert delområde (delkonkurranse/delkontrakt) er en eneavtale med hver leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet. 

Dette er en oversikt over endringer og driftsmeldinger for avtalen.

DD. MÅNED ÅÅÅÅ
[ENDRING GJORT/STATUSOPPDATERING]

DD. MÅNED ÅÅÅÅ
[ENDRING GJORT/STATUSOPPDATERING]

ISS Facility Services AS 
Eva Figenschou
Telefon: 40 01 08 04
E-post: Eva.figenschou@iss.no 

 

UNN HF
Sissel Elise Evensen
E-post: Sissel.Elise.Evensen@unn.no

 

Avtaleforvaltning divisjon nord

avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no

Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post
avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.

Sist oppdatert 26.06.2023