logo Sykehusinnkjøp

Artroskopi og sportsmedisin

Avtalen gjelder fra 23.november 2019 til 23.november 2021, med mulighet for forlengelse i 1+1 år.

Avtalen omfatter artroskopi- og sportsmedisinske produkter.

ZIMMER BIOMET NORWAY AS
Avtalenummer: 200761
E-post: zimmer.norway@zimmerbiomet.com 

STRYKER NORGE NORSK AVDELING AV UTENLANDSK FORETAK
Avtalenummer: 200759
E-post: stryker.norge@stryker.com 

SMITH & NEPHEW AS
Avtalenummer: 200758
E-post: norway@smith-nephew.com 

ORTOMEDIC AS
Avtalenummer: 200760
E-post: ortomedic@ortomedic.no 

ARTHREX NORWAY AS
Avtalenummer: 200757
E-post: kundeservice@arthrex.no

Shaver med håndtak og shaverblader

 1. ​​Smith & Nephew AS
 2. Arthrex Norway AS

Artroskopipumpe og slangesett

 1. Ortomedic AS
 2. Arthrex Norway AS
 3. Smith & Nephew AS

RF-generator og prober

 1. Smith & Nephew AS
 2. Arthrex Norway AS

Arbeidsporter artroskopi, engangs

 1. Arthrex Norway AS
 2. Stryker Norge AS
 3. Ortomedic AS

Ankere og suturer

 1. Arthrex Norway AS
 2. Smith & Nephew AS
 3. Zimmer Biomet Norway AS
 4. Ortomedic AS

Sportsmedisinske engangs-prosedyrekit

 1. Arthrex Norway AS
 2. Zimmer Biomet Norway AS

Suturtenger/»symaskin»

 1. Arthrex Norway AS
 2. Smith & Nephew AS
 3. Suturpassere
 4. Arthrex Norway AS
 5. Ortomedic AS

Implantat til fiksasjon av korsbånd

 1. Smith & Nephew AS
 2. Arthrex Norway AS
 3. Ortomedic AS

Implantat til fiksasjon av menisk

 1. Smith & Nephew AS
 2. Ortomedic AS
 3. Arthrex Norway AS

Ved spørsmål til Sykehusinnkjøp HF angående avtalen, ta kontakt på følgende e-post: 

avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no

Det er inngått parallelle rammeavtaler da oppdragsgiver har ansett det nødvendig for å ha et dekkende produktsortiment for pasientbehandling. Leverandørene er rangert etter plassering i konkurransen, den høyest rangerte leverandør innen respektive delområde er hovedleverandør. Valg av produkter fra leverandør med lavere rangering enn hovedleverandør kan kun skje når medisinskfaglige vurderinger av behandlende lege tilsier dette, eller at hovedleverandør ikke kan levere aktuelt produkt.

Avtalene som er inngått innenfor hvert delområde er en eneavtale med leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet. 

Foretaket gjør bestillinger via eget bestillingssystem opp mot Onemed Services (forsyningssenteret), eller direkte til leverandør, der produkter ikke er tilgjengelige via Onemed Services. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte lokal innkjøpsavdeling. 

Kunder på avtalen kan finne priser og annen relevant informasjon ved å logge inn i Innkjøpsportalen.

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen. Forespørsel for opprettelse av bruker sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post
avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no.Sist oppdatert 07.04.2022