logo Sykehusinnkjøp

Blodgassprøyter

Avtalen gjelder til 14. februar 2021, med mulighet for forlengelse i 1 år. 

Avtalene omfatter universelle og instrumentdedikerte blodgassprøyter.

Abbott Rapid Diagnostics AS
Avtalenummer: 200153
E-post: kundeservice.no@abbott.com

Bergman Diagnostika AS
Avtalenummer: 200152
E-post: ga@bergmandiag.no

  • Blodgassprøyter universelle (Abbott Rapid Diagnostics AS)
  • Blodgassprøyter til Radiometer ABL m/FlexQ autoanalysemodul (Bergman Diagnostika AS)

Ved spørsmål til Sykehusinnkjøp HF angående avtalen, ta kontakt på følgende e-post: 

avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no

Avtalene som er inngått innenfor hvert delområde er en eneavtale med en leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet.

Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte innkjøpsavdelingen.

Kunder på avtalen kan finne priser og annen relevant informasjon ved å logge inn i Innkjøpsportalen.

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen. Forespørsel for opprettelse av bruker sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post
avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no.Sist oppdatert 19.04.2022