logo Sykehusinnkjøp

Brokknett og fiksasjon

Avtalen gjelder fra 28. januar 2022 til 27. januar 2024, med mulighet for forlengelse i 1+1 år.

Rammeavtalen omfatter biologiske nett, syntetiske nett, fiksasjonsinstrumenter med resorberbare og ikke-resorberbare fester, og engangs ballongtrokarer for ekstraperitonal kirurgi

A.M.I Nordic AS
Avtalenummer: 23171154 
E-post: te@aminordic.no

Bard Norway AS
Avtalenummer: 23171158 
E-post: niclas.lauri@bd.com

Medtronic Norge AS
Avtalenummer: 23171155 
E-post: avtaler@medtronic.com

Ortomedic AS
Avtalenummer: 23171156 
E-post: geir.halfdansen@ortomedic.no

Partnermed AS
Avtalenummer: 23171157
E-post: siri@partnermed.no

Det er i denne konkurransen valgt å tildele parallelle rammeavtaler med prioritet på flere produktgrupper. Leverandørene er rangert etter plassering i konkurransen, hvor den høyest rangerte leverandøren er hovedleverandør. 

Delkontrakt 1 Syntetiske nett for lyskebrokk kirurgi, åpen, selvheftende

Medtronic Norge AS

Delkontrakt 2 Syntetiske nett for lyskebrokk kirurgi, åpen, ikke selvheftende

 1. Medtronic Norge AS
 2. Bard Norway AS
 3. Ortomedic AS

Delkontrakt 3 Syntetiske nett for lyskebrokk kirurgi, laparoskopisk, selvheftende

Medtronic Norge AS

Delkontrakt 4 Syntetiske nett for lyskebrokk kirurgi, laparoskopisk, ikke selvheftende

 1. Medtronic Norge AS
 2. Bard Norway AS
 3. Ortomedic AS

Delkontrakt 5 Syntetiske nett for ventralhernier, intraabdominalt

 1. Medtronic Norge AS
 2. Bard Norway AS

Delkontrakt 6 Syntetiske nett for ventralhernier, ekstraperitonealt

 1. Medtronic Norge AS
 2. Bard Norway AS
 3. Ortomedic AS

Delkontrakt 7 Syntetiske nett for navlebrokk, åpen

 1. Bard Norway AS
 2. A.M.I Nordic AS
 3. Medtronic Norge AS

Delkontrakt 8 Fiksasjonsinstrument med resorberbare fester

 1. Ortomedic AS
 2. Medtronic Norge AS​

Delkontrakt 9 Fiksasjonsinstrument med ikke-resorberbare fester

Medtronic Norge AS

Delkontrakt 10 Syntetiske nett resorberbare

 1. Ortomedic AS
 2. Bard Norway AS​

Delkontrakt 11 Biologiske nett

 1. Partnermed AS
 2. Bard Norway AS
 3. Medtronic Norge AS​

Delkontrakt 12 Trokarer, ballong, engangs, for ekstraperitonal kirurgi

Medtronic Norge AS

Ved spørsmål til Sykehusinnkjøp HF angående avtalen, ta kontakt på følgende e-post: 

avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no

Det er i denne konkurransen valgt å tildele parallelle rammeavtaler med prioritet på flere produktgrupper, for å sikre at man har et dekkende produktsortiment for pasientbehandling omfattet av rammeavtalen. Leverandørene er rangert etter plassering i konkurransen, hvor den høyest rangerte leverandøren er hovedleverandør. Valg av produkter fra leverandør med lavere rangering enn hovedleverandør vil kun skje når medisinskfaglige vurderinger av behandlende lege tilsier dette, eller at hovedleverandør ikke kan levere aktuelt produkt.​ 

Foretaket gjør bestillinger via eget bestillingssystem opp mot Onemed Services (forsyningssenteret), eller direkte til leverandør, der produkter ikke er tilgjengelige via Onemed Services. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte lokal innkjøpsavdeling. 

Kunder på avtalen kan finne priser og annen relevant informasjon ved å logge inn i Innkjøpsportalen.

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen. Forespørsel for opprettelse av bruker sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post
avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no.
Sist oppdatert 07.04.2022