logo Sykehusinnkjøp

Diatermi forbruksmateriell til foretakene i Helse Sør-Øst

Avtalen gjelder fra 10.november 2021 til 10.november 2023, med mulighet for forlengelse i 1+1 år. 

Avtalen omfatter Diatermiplater, diatermipenner, bipolare pinsetter og elektroderensere.

3M NORGE AS

Avtalenummer: 201452

E-post: 3m.premiumcustomer.no@mmm.com

 

ENDOTECH AS

Avtalenummer: 201453

E-post: endotech@endotech.no

 

MEDERO AS

Avtalenummer: 201454

E-post: andre@medero.no

 

INTER-MEDICAL AS

Avtalenummer: 201455

E-post: post@inter-medical.com

 

MEDTRONIC NORGE AS

Avtalenummer: 201456

E-post: avtaler@medtronic.com

 

MODUL NORDIC AS

Avtalenummer: 201457

E-post: post@modulnordic.no

 

STRYKER NORGE NUF

Avtalenummer: 201458

E-post: stryker.norge@stryker.com

 

VINGMED AS

Avtalenummer: 201459

E-post: support@vinmed-as.no


Delkontrakt 1: Diatermiplater med splitt, med og uten premontert kabel

 1. Modul Nordic AS
 2. 3M Norge AS

Delkontrakt 2: Diatermiplater med splitt til bruk på pasienter som kjøles ned, med flergangskabel

3M Norge

Delkontrakt 3: Diatermiplater med splitt til barn, med integrert kabel

Medtronic Norge AS

Delkontrakt 4: Engangs diatermipenner med integrert røykavsug, med vanlig spiss og løse engangs elektroder

1.    Inter-Medical AS

2.    Medero AS

3.    Stryker Norge NUF

Delkontrakt 5: Engangs diatermipenner med integrert røykavsug, med teleskopspiss og løse engangs elektroder

1.    Medero AS

2.    Medtronic Norge AS

3.    Endotech AS

Delkontrakt 6: Bipolare pinsetter med kabler

1.    Medero AS

2.    Endotech AS

Delkontrakt 7: Elektroderensere til diatermi

Vingmed AS

Ved spørsmål til Sykehusinnkjøp HF angående avtalen, ta kontakt på følgende e-post: 

avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no

Logistikkbetingelser i Helse Sør-Øst 

Det er inngått parallelle rammeavtaler på flere delkontrakter da oppdragsgiver har ansett det nødvendig for å ha et dekkende produktsortiment for pasientbehandling. Leverandørene er rangert etter plassering i konkurransen, den høyest rangerte leverandør innen respektive delområde er hovedleverandør. Valg av produkter fra leverandør med lavere rangering enn hovedleverandør kan kun skje når medisinskfaglige vurderinger av behandlende helsepersonell tilsier dette, eller at hovedleverandør ikke kan levere aktuelt produkt.

 https://sykehuspartner.no/leverandorinformasjon

  Foretaket gjør bestillinger via eget bestillingssystem opp mot Onemed Services (forsyningssenteret), eller direkte til leverandør, der produkter ikke er tilgjengelige via Onemed Services. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte lokal innkjøpsavdeling. 

  Kunder på avtalen kan finne priser og annen relevant informasjon ved å logge inn i Innkjøpsportalen.

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen. Forespørsel for opprettelse av bruker sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post
  avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no.  Sist oppdatert 29.12.2022