logo Sykehusinnkjøp

Elektrokirurgi - utstyrsavhengig forbruksmateriell

Avtalen gjelder fra 4. mai 2019 til 4. mai 2021, med mulighet for forlengelse i 1+1 år. 

Avtalen omfatter utstyrsavhengig forbruksmateriell til elektrokirurgi.

Medtronic Norge AS
Avtalenummer: 200581
Kontaktperson: Håkon Wennberg
E-post: haakon.wennberg@medtronic.com
Telefon: 924 81 000

Ortomedic AS
Avtalenummer: 200582
Kontaktperson: Geir Halfdansen
E-post: ortomedic@ortomedic.no
Telefon: 913 42 284

Olympus Norge AS
Avtalenummer: 200583
Kontaktperson: Jørn Eide
E-post: joern.eide@olympus.no
Telefon: 468 08 861

Applied Medical Distribution Europe BV – Norsk avdeling
Avtalenummer: 200584
Kontaktperson: Geir Hugo Ødegård-Hansen
E-post: godegard-hansen@appliedmedical.com
Telefon: 905 36 883

B Braun Medical AS
Avtalenummer: 200585
Kontaktperson: Glenn Knutsen
E-post: officemail.bbmm@bbraun.com
Telefon: 928 34 600

  • Ligasure og Sonicision – Medtronic Norge AS
  • Harmonic og Enseal – Ortomedic AS
  • Thunderbeat - Olympus Norge AS
  • Voyant - Applied Medical
  • Caiman – B Braun Medical AS

Ved spørsmål til Sykehusinnkjøp HF angående avtalen, ta kontakt på følgende e-post: 

avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no

Avtalene som er inngått innenfor hvert delområde er en eneavtale med leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet. 

Foretaket gjør bestillinger via eget bestillingssystem opp mot Onemed Services (forsyningssenteret), eller direkte til leverandør, der produkter ikke er tilgjengelige via Onemed Services. Avdelingene i foretakene finner produktene i sykehusets bestillingssystem. 

Kunder på avtalen kan finne priser og annen relevant informasjon ved å logge inn i Innkjøpsportalen.

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen. Forespørsel for opprettelse av bruker sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post
avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no.Sist oppdatert 01.02.2021