logo Sykehusinnkjøp

Hemostaseprodukter

Avtalen gjelder fra 04. februar 2022 til 03. februar 2024, med mulighet for forlengelse i 1+1 år.

A.M.I Nordic AS
Avtalenummer: 201592 
E-post: te@aminordic.no

Arctic Medical AS
Avtalenummer: 201593
E-post: ngm@arcticmedical.no

B Braun Medical AS
Avtalenummer: 201594 
E-post: avtaleforvaltning.no@bbraun.com

Bard Norway AS
Avtalenummer: 201595
E-post: niclas.lauri@bd.com

Baxter AS
Avtalenummer: 201596 
E-post: marissa_fornell_haugeland@baxter.com

InterV Nordic AB
Avtalenummer: 201597 
E-post: helena@intervnordic.com

Medtronic Norge AS
Avtalenummer: 201598 
E-post: avtaler@medtronic.com

Ortomedic AS
Avtalenummer: 201599 
E-post: geir.halfdansen@ortomedic.no

Vingmed AS
Avtalenummer: 201600
E-post: christian.hammer@vingmed.no

Delkontrakt 1 Ikke-bioaktive plater oksidert eller oksidert regenerert cellulose, vevet

 1. Baxter AS
 2. B Braun Medical AS
 3. Ortomedic AS​

Delkontrakt 2 Ikke-bioaktive plater oksidert eller oksidert regenerert cellulose, ikke-vevet

 1. Ortomedic AS​
 2. Baxter AS
Delkontrakt 3 Bioaktive plater
 1. Baxter AS
 2. Medtronic Norge AS

Delkontrakt 4 Ikke-bioaktivt pulver

 1. Bard Norway AS
 2. A.M.I Nordic AS
 3. Arctic Medical AS

Delkontrakt 5 Kollagen eller gelatin med fast konsistens

Vingmed AS

Delkontrakt 6 Kollagen eller gelatin med flytende konsistens, ikke-bioaktiv

Ortomedic AS​​​

Delkontrakt 7 Kollagen eller gelatin med flytende konsistens, bioaktiv

 1. Baxter AS
 2. InterV Nordic AB
 3. Ortomedic AS​

Delkontrakt 8 Benvoks

B Braun Medical AS​

Ved spørsmål til Sykehusinnkjøp HF angående avtalen, ta kontakt på følgende e-post: 

avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no

Det er i denne konkurransen valgt å tildele parallelle rammeavtaler med prioritet på flere produktgrupper, for å sikre at man har et dekkende produktsortiment for pasientbehandling omfattet av rammeavtalen. Leverandørene er rangert etter plassering i konkurransen, hvor den høyest rangerte leverandøren er hovedleverandør. Valg av produkter fra leverandør med lavere rangering enn hovedleverandør vil kun skje når medisinskfaglige vurderinger av behandlende lege tilsier dette, eller at hovedleverandør ikke kan levere aktuelt produkt.​ 

Foretaket gjør bestillinger via eget bestillingssystem opp mot Onemed Services (forsyningssenteret), eller direkte til leverandør, der produkter ikke er tilgjengelige via Onemed Services. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte lokal innkjøpsavdeling. 

Kunder på avtalen kan finne priser og annen relevant informasjon ved å logge inn i Innkjøpsportalen.

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen. Forespørsel for opprettelse av bruker sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post
avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no.


Sist oppdatert 29.12.2022