logo Sykehusinnkjøp

Juridiske tjenester til helseforetakene i Helse Sør-Øst

Avtalen gjelder fra 26. februar 2022 til 25. februar 2024, med mulighet for forlengelse i 1+1 år.

På vegne av Helse Sør-Øst RHF har Sykehusinnkjøp HF inngått regional rammeavtale for juridiske tjenester. Avtalen dekker juridisk bistand i forbindelse med organisasjonenes virksomhet.

Advokatfirmaet Haavind AS

Leverandørkontakt: Leif Eirik Thrane
Telefon: 928 81 439
Epost: l.thrane@haavind.no

Ved spørsmål til Sykehusinnkjøp HF angående avtalen, ta kontakt med: 
avdelingsleder

  Avtalene som er inngått innenfor hvert delområde er en eneavtale med en leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet.

  Avdelingene i foretakene finner tjenestene ved å kontakte lokal innkjøpsavdeling. 

  Kunder på avtalen kan finne priser og annen relevant informasjon ved å logge inn i Innkjøpsportalen.

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen. Forespørsel for opprettelse av bruker sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post
  avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no.  Sist oppdatert 13.12.2022