logo Sykehusinnkjøp

Operasjonsfrakker og renluftsbekledning

Avtalen gjelder fra 30. august 2019 til 30.  august 2021, med mulighet for forlengelse i 1+1 år. 

Avtalen omfatter operasjonsfrakker og renluftsbekledning til helseforetakene i Helse Sør-Øst.

ONEMED AS
Avtalenummer: 200727
E-post: Jan.knoph@onemed.com

MÖLNLYCKE HEALTH CARE AS
Avtalenummer: 200729
E-post: Pergunnar.benth@molnlycke.com

  • Renluftsbekledning – Mölnlycke Health Care AS
  • Operasjonsfrakker – OneMed AS

Ved spørsmål til Sykehusinnkjøp HF angående avtalen, ta kontakt på følgende e-post: 

avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no

Avtalene som er inngått innenfor hvert delområde er en eneavtale med leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet. 

Foretaket gjør bestillinger via eget bestillingssystem opp mot Onemed Services (forsyningssenteret), eller direkte til leverandør, der produkter ikke er tilgjengelige via Onemed Services. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte lokal innkjøpsavdeling. 

Kunder på avtalen kan finne priser og annen relevant informasjon ved å logge inn i Innkjøpsportalen.

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen. Forespørsel for opprettelse av bruker sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post
avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no.Sist oppdatert 19.04.2022