logo Sykehusinnkjøp

Operasjonsprodukter

Avtalen gjelder til 5. april 2021, med mulighet for forlengelse i 1 år.

Det er inngått avtale med 10 leverandører på operasjonsprodukter.

3M Norge AS
Avtalenummer: 2000200
E-post: 3m.premiumcustomer.no@mmm.com

B Braun Medical AS
Avtalenummer: 200195
E-post: kundeservice.no@bbraun.com

Convatec Norway AS
Avtalenummer: 200197
E-post: wenche.strom-magnussen@convatec.com

Ecomed Helseprodukter AS
Avtalenummer: 200196
E-post: kirsti.greibrokk@ecomed.no

Espe produkter AS
Avtalenummer: 200199
E-post: btk@espe-produkter.no

Mediplast AS
Avtalenummer: 200198 og 200202
E-post: anita.meland.smedberg@mediplast.com

Modul Nordic AS
Avtalenummer: 200194
E-post: henrik@modulnordic.no

Mölnlycke Health Care AS
Avtalenummer: 200201
E-post: csc.no@molnlycke.com

Onemed AS
Avtalenummer: 200193
E-post: torild.aasen@onemed.com

Leverandør: Onemed AS 

Leverandør: Onemed AS 

Leverandør: Mölnlycke Health Care AS 

Leverandør: Mölnlycke Health Care AS 

Leverandør: Mölnlycke Health Care AS 

Leverandør: Onemed AS

Leverandør: Onemed AS

Leverandør: Onemed AS

Leverandør: Onemed AS

Leverandør: Mediplast Innova AS

Leverandør: Convatec Norway AS

Leverandør: Mediplast Innova AS

Leverandør: Ecomed Helseprodukter AS

Leverandør: B Braun Medical AS

Leverandør: Mölnlycke Health Care AS

Leverandør: Mölnlycke Health Care AS

Leverandør: 3M Norge AS

Leverandør: Onemed AS

Leverandør: 3M Norge AS

Leverandør: 3M Norge AS

Leverandør: 3M Norge AS

Leverandør: Onemed AS

Leverandør: Onemed AS

Leverandør: Mediplast AS

Leverandør: Mediplast AS

Leverandør: Mediplast AS

Leverandør: Mediplast AS

Ved spørsmål til Sykehusinnkjøp HF angående avtalen, ta kontakt på følgende e-post: 

avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no

Det er tildelt avtale per delområde, med parallelle rammeavtaler med prioritet for enkelte delområder for å ha et dekkende produktsortiment for pasientbehandlingen. Ved parallelle rammeavtaler er leverandørene rangert etter plassering i konkurransen, hvor den høyest rangerte leverandør er hovedleverandør. Valg av produkter fra leverandør med lavere rangering enn hovedleverandør vil kun skje når medisinskfaglige vurderinger av behandlende lege tilsier dette, eller at hovedleverandør ikke kan levere aktuelt produkt.

Foretaket gjør bestillinger via eget bestillingssystem opp mot Onemed Services (forsyningssenteret), eller direkte til leverandør, der produkter ikke er tilgjengelige via Onemed Services. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte lokal innkjøpsavdeling. 

Kunder på avtalen kan finne priser og annen relevant informasjon ved å logge inn i Innkjøpsportalen.

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen. Forespørsel for opprettelse av bruker sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post
avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no.Sist oppdatert 02.02.2021