logo Sykehusinnkjøp

Ortopedisk sug/spyl og engangs sugesett

Avtalen gjelder fra 24. februar 2019 til 24. februar 2021, med mulighet for forlengelse i 1+1 år.

Avtalen inneholder ortopedisk sug/spyl systemer samt engangs sugesett.

Zimmer Biomet Norway AS
Avtalenummer:200138

Stryker Norge NUF
Avtalenummer: 200139

ConvaTec Norway AS
Avtalenummer: 200140

Medtronic Norge AS
Avtalenummer: 200141
E-post: avtaler@medtronic.com

Produktgruppe 1, ortopedisk sug og spyl - engangs standard (leverandør / produkt) 

  • Zimmer Biomet / Pulsavac

Produktgruppe 2, ortopedisk sug og spyl - engangs revisjon (leverandør / produkt):

  1. Styrker / InterPulse
  2. Zimmer Biomet / Pulsavac
  3. Metronic / Vital Vue

Produktgruppe 3, ortopedisk sugesett, engangs (leverandør / produkt): 

  • ConvaTec / OP-Flex

Ved spørsmål til Sykehusinnkjøp HF angående avtalen, ta kontakt på følgende e-post: 

avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no

Det er i denne konkurransen valgt å tildele parallelle rammeavtaler med prioritet på produktgruppe 2 Ortopediske sug/spyl Engangs Revisjon, for å sikre at man har et dekkende produktsortiment for pasientbehandling omfattet av rammeavtalen.

Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem opp mot Onemed Services (forsyningssenteret) eller direkte til leverandør, der produkter ikke er tilgjengelig via Onemed Services. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte lokal innkjøpsavdelingen.

Kunder på avtalen kan finne priser og annen relevant informasjon ved å logge inn i Innkjøpsportalen.

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen. Forespørsel for opprettelse av bruker sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post
avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no.Sist oppdatert 02.02.2021