logo Sykehusinnkjøp

Prosedyrepakker

Avtalen gjelder fra 18. mai 2019 til 17. mai 2021, med mulighet for forlengelse i 1+1 år. 

Avtalen omfatter prosedyrepakker innenfor følgende fagfelt/delområder: Ortopdei, Øre/Nese/Hals, Generell kirurgi, Urologi, DaVinci, Nevro, PCI, Pacemaker, Kard.lab, Thorax, Transplantasjonskirurgi, Polikliniske operasjoner, øyekirurgi

VINGMED AS

Avtalenummer: 200577 
E-post: info@vingmed-as.no

MÔLNLYCKE HEALTH CARE AS

Avtalenummer: 200576 
E-post: csc.no@molnlycke.com

Ortopedi (Mölnlycke Health Care AS):
Hoftepakke Sideleie
Arthroscopipakke
Kneprotesepakke
Korsbåndpakke
Ryggpakke
Skulderpakke 1 "Beach chair-leie"
Skulderpakke 2 m/sectiolaken
Skulderpakke 3
Hånd-/ Fot-pakke
Ortopakke
Rygg Rikshospitalet
Småkirurgi Rikshospitalet

(Vingmed AS):
Hoftepakke MIS
Hoftepakke MIS Moss

Øre/Nese/Hals (Mölnlycke Health Care AS):
Strumapakke
ENT-pakke
ENT-pakke OUS
Kjeve-tann-pakke
Kjevepakke
Tracheostomipakke
Nesepakke
Bihulepakke
CGP Rikshospitalet
Nese Tønsberg
Småkirurgisett
Generell kirurgi
Mölnlycke Health Care AS:
Aortapakke
Karpakke
Laparotomipakke m/ frakker
Laparotomipakke stor (RH)
Laparoskopipakke med fleksible limkanter m/ frakker
Laparoskopipakke m/frakker
Laparoskopisk hysterektomipakke
Sectiopakke 1
Sectiopakke 2
Sectiopakke 3 (AHUS)
DIEP-pakke 2
TVT-pakke 1
TVT-pakke 2
Bariatric pakke
Abd.-Perifer karopr.-pakke
Vaginalpakke
Mammaepakke
TVT pakke - Tønsberg
Lap.tomi Radiumhospitalet
Gen.kir Descens 1
Genkir Descens 2
DIEP-pakke 1
Bariatric-pakke Gjøvik

(Vingmed AS):
Aortapakke m/ jod

Urologi (Mölnlycke Health Care AS):
PCN-pakke seanse 1
PCN-pakke seanse 2
TUR-pakke
Uretrastriktur-/AMS-pakke
URS-pakke
TUR-pakke 2
URS-pakke 2

DaVinci (Mölnlycke Health Care AS):
DaVinci-pakke 1 (Telemark)
DaVinci-pakke 2 (Aker)
DaVinci-pakke 3 (Radiumhospitalet)
DaVinci Drammen
DaVinci Uro
DaVinci Gastro
DaVinci Uro Tønsberg
DaVinci Gastro Tønsberg

Nevro (Mölnlycke Health Care AS):
Shuntpakke Ullevål
Fremre dekompresjonsett Ullevål
Craniotomipakke Ullevål
ICP/EVD pakke Ullevål
Nevro ryggpakke Ullevål
Cervikal ryggpakke Ullevål
Craniotomipakke Rikshospitalet
Fremre dekompresjonsett Rikshospitalet
Shuntpakke Rikshospitalet
ICP/EVD pakke Rikshospitalet

PCI (Vingmed AS):
PCI-pakke Rikshospitalet
PCI-pakke Ullevål
PCI-pakke Arendal
PCI-pakke AHUS

Pacemaker (Vingmed AS):
Pacemakerpakke Rikshospitalet
Pacemakerpakke Ullevål
Pacemakerpakke Fredrikstad
Pacemakerpakke Sørlandet
Pacemakerpakke Drammen
Pacemakerpakke Tønsberg
Pacemakerpakke Bærum
Pacemakerpakke AHUS

Kard.lab (Vingmed AS):
Kard. Lyskepakke Rikshospitalet
Kard. Halspakke Rikshospitalet

Thorax (Mölnlycke Health Care AS):
Thorax Ped CV-pakke Rikshospitalet
Thorax CV-pakke Rikshospitalet
Thorax CV-pakke Ullevål
Thorax Std U-pakke OUS

Transplantasjonskirurgi (Mölnlycke Health Care AS):
Nyre-TX-pakke RH
Lever-TX-pakke RH

Polikliniske operasjoner (Mölnlycke Health Care AS):
Plastkirurgisk poliklinisk operasjonspakke
Tattoopakke
Plastikk-pakke

Øyekirurgi (Mölnlycke Health Care AS):
Øyesett Standard
Kataraktsett Buskerud
Kataraktsett Tønsberg
Plastic surgery eye pack, Innlandet 1
Katarakt Arendal
Intravitreale inj. Sørlandet Sykehus
Vitroretinal Stor OUS
Lasiksett OUS
Intravitreale Innlandet
Strabismepakke SI Elverum
Standard Katarakt SI Elverum
Oculoplast Stor OUS
Oculoplast Liten OUS
Katarakt og glaucom OUS
Standard phaco Lillehammer
Glaucom Elverum
Injeksjonssett Drammen

Ved spørsmål til Sykehusinnkjøp HF angående avtalen, ta kontakt på følgende e-post: 

avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no

Avtalene som er inngått innenfor hvert delområde er en eneavtale med leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet. 

Foretaket gjør bestillinger via eget bestillingssystem opp mot Onemed Services (forsyningssenteret), eller direkte til leverandør, der produkter ikke er tilgjengelige via Onemed Services. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte lokal innkjøpsavdeling. 

Kunder på avtalen kan finne priser og annen relevant informasjon ved å logge inn i Innkjøpsportalen.

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen. Forespørsel for opprettelse av bruker sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post
avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no.


Sist oppdatert 01.02.2021