logo Sykehusinnkjøp

Prøvetakingsutstyr for blod, urin og fæces

Avtalen gjelder fra 9. mars 2019 til 8. mars 2021, med mulighet for forlengelse i 1+1 år.

Avtalene omfatter ulike typer utstyr for prøvetaking av veneblod, kapillærblod, urin og fæces. 

Becton Dickinson Norway AS
Avtalenummer: 200462 
E-post: bdnorge@bd.com 

Ecomed Helseprodukter AS 
Avtalenummer: 200463 
E-post: kirsti.greibrokk@ecomed.no

mabsEmballasje AS 
Avtalenummer: 200464 
E-post: mabs@mabsprodukter.no  

Med-Kjemi AS 
Avtalenummer: 200465 
E-post: firmapost@med-kjemi.no   

Sarstedt AS 
Avtalenummer: 200466 
E-post: info.no@sarstedt.com  

VWR International AS 
Avtalenummer: 200467 
E-post: fredrik.boe.nilsen@vwr.com  

 • Veneblodprøverør Standard (Med-Kjemi AS)
 • Veneblodprøvekanyler/rørholder Sikkerhet (Med-Kjemi AS) 
 • Veneblodprøvesett (vingekanyle m/slange og luer-adapter) Sikkerhet, Rørholdere og Luer-adapter (Med-Kjemi AS) 
 • Veneblodprøverør m/Trombin og Gel (Med-Kjemi AS) 
 • Veneblodprøverør Serum u/koagulasjonsaktivator Plast (Med-Kjemi AS) 
 • Veneblodprøverør Serum u/koagulasjonsaktivator Glass (Becton Dickinson Norway AS) 
 • Veneblodprøverør ACD (Becton Dickinson Norway AS)  
 • Veneblodprøverør CPDA (Med-Kjemi AS )
 • Veneblodprøverør for isolering av mononukleære celler (Becton Dickinson Norway AS )
 • Veneblodprøverør for stabilisering av total-RNA (Becton Dickinson Norway AS)
 • Veneblodprøverør EDTA m/Gel (Becton Dickinson Norway AS)
 • Veneblodprøverør og Utstyr til Senkning (Med-Kjemi AS)
 • Kapillærblodprøverør (Becton Dickinson Norway AS)
 • Lansett Sikkerhet Blad til Hæl Prematur/Nyfødt (VWR International AS)
 • Lansett Sikkerhet Nål (VWR International AS)
 • Lansett Sikkerhet Blad (Med-Kjemi AS)
 • Stasebånd Flergangs Baby (Med-Kjemi AS)
 • Stasebånd Flergangs Barn (Med-Kjemi AS)
 • Stasebånd Flergangs Voksen (Ecomed Helseprodukter AS)
 • Stasebånd Engangs (Becton Dickinson Norway AS)
 • Stasebånd Engangs Regulerbar (Sarstedt AS)
 • Urinprøvetakingssystem (Becton Dickinson Norway AS)
 • Urinprøvetakingsrør med forsegling (Sarstedt AS)
 • Urinprøvebeholder m/integrert overføringsenhet Døgn (mabsEmballasje AS)
 • Universalcontainer til Urinprøve 30ml (mabsEmballasje AS)
 • Urinprøvebeholdere (mabsEmballasje AS)
 • Universalcontainer m/Skje til Fæcesprøve (30ml) (mabsEmballasje AS)

Ved spørsmål til Sykehusinnkjøp HF angående avtalen, ta kontakt på følgende e-post: 

avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no

  Avtalene som er inngått innenfor hvert delområde er en eneavtale med leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet. 

  Foretaket gjør bestillinger via eget bestillingssystem opp mot Onemed Services (forsyningssenteret), eller direkte til leverandør, der produkter ikke er tilgjengelige via Onemed Services. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte lokal innkjøpsavdeling. 

  Kunder på avtalen kan finne priser og annen relevant informasjon ved å logge inn i Innkjøpsportalen.

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen. Forespørsel for opprettelse av bruker sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post
  avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no.  Sist oppdatert 01.02.2021