logo Sykehusinnkjøp

Skumbandasjer med silikonbelegg

Avtalen gjelder fra 28. september 2019 til 1.mars 2021.

Avtalen omfatter skumbandasjer med silikonbelegg med og uten klebekant av silikon. 

MÖLNLYCKE HEALTH CARE AS

Avtalenummer: 200711 
E-post: csc.no@molnlycke.com

SMITH&NEPHEW AS

Avtalenummer: 200712 
E-post: norway@smith-nephew.com

Skumbandasjer med silikonbelegg med klebekant av silikon (Smith & Nephew AS)

Skumbandasjer med silikonbelegg uten klebekant (Mölnlycke Health Care AS)

Ved spørsmål til Sykehusinnkjøp HF angående avtalen, ta kontakt på følgende e-post: 

avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no

Avtalene som er inngått innenfor hvert delområde er en eneavtale med leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet. 

Foretaket gjør bestillinger via eget bestillingssystem opp mot Onemed Services (forsyningssenteret), eller direkte til leverandør, der produkter ikke er tilgjengelige via Onemed Services. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte lokal innkjøpsavdeling. 

Kunder på avtalen kan finne priser og annen relevant informasjon ved å logge inn i Innkjøpsportalen.

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen. Forespørsel for opprettelse av bruker sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post
avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no.


Sist oppdatert 01.02.2021