logo Sykehusinnkjøp

Strålevernutstyr

Avtalen gjelder fra 14.05.2021 til 14.05.2023, med mulighet for forlengelse i 1+1 år.  

Avtalen inneholder blyfrakker, blyskjørt og vest, thyroideabeskyttelse, blybriller, blydekke og hygienetrekk/cover til thyroideabeskyttelse.

Scanrad Protection AS
Avtalenummer: 201292 
E-post: post@scanrad.no

Vingmed AS
Avtalenummer: 201293 
E-post: wibeche.andreassen@vingmed-as.no

Decotron AS
Avtalenummer: 201291 
E-post: elin.framvik@decotron.no

Delkontrakt 1: Blyfrakker (Scanrad Protection AS)

Delkontrakt 2: Blyskjørt og vest (Scanrad Protection AS)

Delkontrakt 3: Thyroideabeskyttelse m/borrelås (Scanrad Protection AS)

Delkontrakt 4: Thyroideabeskyttelse m/magnet (Scanrad Protection AS)

Delkontrakt 5: Blybrille (Vingmed AS)

Delkontrakt 6: Blydekke til persnoellbeskyttelse, engangs (Decotron AS)

Delkontrakt 7: Blydekke til persnoellbeskyttelse, flergangs (Scanrad Protection AS)

Delkontrakt 8: Hygienetrekk/cover til thyroideabeskyttelse (Decotron AS)

Ved spørsmål til Sykehusinnkjøp HF angående avtalen, ta kontakt på følgende e-post: 

avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no

Logistikkbetingelser i Helse Sør-Øst 
Bruk "Utlisting av dokumenter" under fanen "sett inn" øverst på siden. 

Dokumenter som legges ut: Rammeavtale, konkurransebestemmelser, evt prosedyre for avrop. 


  Avtalene som er inngått innenfor hvert delområde er en eneavtale med leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet. 

  Foretaket gjør bestillinger via eget bestillingssystem direkte til leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte lokal innkjøpsavdeling. 

  Kunder på avtalen kan finne priser og annen relevant informasjon ved å logge inn i Innkjøpsportalen.

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen. Forespørsel for opprettelse av bruker sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post
  avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no.
  Sist oppdatert 04.03.2021